18.11.2015

Regler implementeres ikke

Flere internationale regler, der skal beskytte rettighederne for danske arbejdere, er ikke implementeret tilfredsstillende på arbejdsmarkedet. I flere tilfælde er danskere med fx fysiske eller psykiske handicap kommet i klemme – fx er der sager om fyring af personer med epilepsi. Det viser forskning, som post.doc. i arbejdsret Natalie Videbæk Munkholm fra Aarhus Universitet står bag.
Hun fik øjnene op for problemet, da hun sammenlignede rettigheder på arbejdsmarkedet for personer med handicap i Danmark og Storbritannien. EU-reglen og forpligtelsen er den samme for begge lande, men til hendes store overraskelse var den ikke slået rigtigt igennem i Danmark, fordi forståelsen af et handicap var uklar. Det resulterede i, at personer med fx sklerose eller epilepsi i fyringssager ikke var beskyttet af forskelsbehandlingsloven, selvom de burde være det og ville have været det i Storbritannien.
Problemet har paradoksalt nok rod i den stærke danske model. Ud fra den ellers gode hensigt at beskytte modellen overlader politikerne så vidt muligt implementeringen af internationale regler til trepartsforhandlingerne. Og når de skal lovgive, holder de sig til minimum. Men i den proces tyder det på, at mange af de gode tanker og værdier bag den nye regel – altså selve meningen med reglen – går tabt.
Natalie Videbæk Munkholm har modtaget 1,7 millioner kr. fra Det Frie Forskningsråd til at se på, hvornår det er bedst at lade trepartsforhandlingerne stå for implementering af en ny regel og hvornår, der skal lovgives.
(Kilde: Juridisk Institut Aarhus Universitet)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev