07.11.2013

Bekræfter varsling af anfald

Nogle mennesker med epilepsi kan forudse, at de vil få et anfald. Når folk med sikkerhed kan varsle deres anfald, så kan man udvikle en behandling, der forhindrer deres anfald. Det konkluderer Dr Sheryl R. Haut og hendes medforskere.
En tidligere en undersøgelse, hvor patienter brugte en papirkalender, har vist, at nogen kan forudse deres anfald. Det resultat ville forskerne efterprøve ved at bruge en mere præcis elektronisk anfaldkalender.
En gruppe patienter, der var over 18 år, havde fokal epilepsi og mindst tre anfald om måneden, førte en elektronisk dagbog, hvor de anførte varslingssymptomer, humør og alle deres anfald.
Undersøgelsen viste:

  • 19 af deltagerne havde ret i, at de kunne forudse, deres anfald.
  • De sikreste varslinger kom 6-12 timer før anfaldet.
  • Des ældre patienten var, des større var sandsynligheden for, at han eller hun kunne forudse sine anfald.

De tydeligste former for varsler var forekomst af anfald, egne forudsigelser, ændringer i humøret og andre symptomer.
Forskerne konkluderede på den baggrund:
Nogle personer med epilepsi kan selv forudsige anfald. Hos de personer er der stor sandsynlighed for at varslerne medfører anfald.
Og det 6 timers vindue, der er før anfaldene kommer, er velegnet til at udvikle en behandling, der kan forebygge anfaldene.
(Kilde: epilepsy.com)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev