30.03.2016

Bliv frivillig mentor

Når børn bliver ramt af en alvorlig fysisk sygdom, bliver hele familien påvirket. Som noget nyt har Svendborg Kommune derfor seks nye forskellige slags tilbud til både børn og unge med en sygdom, deres forældre og søskende. De nye tilbud er en del af et projekt i Svendborg Kommune, der får støtte af Sundhedsstyrelsen i 2013-2016 til at iværksætte en ekstra indsats for børn og unge med kronisk eller langvarig sygdom.
Et af initiativerne er en frivillig mentorordning
I samarbejde med Diabetesforeningen, Astma-allergi Danmark, Epilepsiforeningen og den lokale Gigtforening opstartes en frivillig ung-til-ung/ung-til-barn mentorordning. Her kan unge med en sygdom blive uddannet i mentorrollen og indgå i et frivilligt mentorforløb med et barn eller ung, som har lyst til at få en ældre mentor med samme sygdom at dele erfaringer med og støtte sig til.

Er du mentor-typen?

Er du interesseret i et frivilligt engagement til fordel for et barn/ung som har en kronisk sygdom (børnegigt, epilepsi eller type-1 diabetes)
Vi søger unge (18 – 30 år) med børnegigt, epilepsi eller type-1 diabetes til en mentorordning i Svendborg Kommune i perioden april – juni 2016.
Mentor opgaven består i at dele egne livserfaringer med et barn og eller ung som har samme kroniske sygdom, drøfte emner som er relevante og måske bidrage til et fællesskab med andre børn/unge, som har samme kroniske sygdom. På den måde vil dine erfaringer skabe robusthed for barnet/ den unge og være med til at skabe et bedre liv med sygdommen.

Din profil:

 • Du er mellem 18 og 30 år
 • Du er bosiddende i Svendborg eller i nærheden
 • Du har erfaring med livet med en kronisk sygdom og vil dele relevante erfaringer og overvejelser med et barn /en ung
 • Du er troværdig og tillidsfuld, kan overholde aftaler og er god til at lytte

Du har ca. 7 timer /måneden til

 • Fysisk møde med din mentee (barn/ung) ca. hver 3. uge.
 • kommunikation og sparringsmøde med andre unge mentorer

Du får

 • En fantastisk oplevelse, hvor du har mulighed for at støtte et barn/ung i en periode af livet, hvor sygdom ofte kan være en stor udfordring
 • Kursusforløb sammen med andre unge mentorer blandt andet med:
 • Indblik i ”den gode samtale”, samtale teknikker, konflikt styring, tavshedspligt og ry, teamwork og teamspiret m.m. samt evalueringsproces
 • Et netværk med andre unge mentorer
 • Dækket dine udgifter i forbindelse med forløbet

Sådan kommer du med

Send en kort og ærlig mail om dig selv om, hvorfor du gerne vil være med.
Mailen sendes til frivillighedskonsulent Miriam Munksgaard, e-mail: mim@diabetes.dk. Officiel deadline den 31. marts.

De andre initiativer i projektet

De andre initiativer omfatter bl.a. gruppeforløb, facebookside, handleguide og udbredelse af viden blandt fagpersoner
I tre nye gruppeforløb for børn, søskende og forældre er der mulighed for at dele tanker, erfaringer og bekymringer med andre i en lignende situation. Det er psykologer fra kommunen, der er gruppeledere for børne- og søskendegruppen, og sundhedsplejersker med stort kendskab til sygdom i familier, der er gruppeledere for forældregruppen. På Svendborg Ungdomsskole vil også starte en ny gruppe for unge med en sygdom, hvor der vil være god plads til at være ung med sygdom i baggrunden.  
Der er også mulighed for at møde andre familier virtuelt på en ny facebookside Børn & Unge med Langvarig Sygdom, der administreres af Svendborg Kommune.
Medarbejdere, der har kontakt med børnene i hverdagen, skal også vide, hvordan sygdommen bedst håndteres i samarbejde med familierne, så den påvirker barnets trivsel mindst muligt. Derfor er der udviklet en fælles handleguide til skoler og dagtilbud, som alle i kommunen skal være bekendt med.
Sammen med Danske Patienters projekt Skole for mig (www.skoleformig.dk) bliver handleguiden og gode råd om sygdomshåndtering i skolen præsenteret på 11 skoler i Svendborg Kommune. Endelig indbydes lærer, pædagoger, dagplejere og ledere til en gratis Videns- og Erfaringsworkshop i Tåsinge Hallen 10. maj 2016 i samarbejde med patientforeninger.
Læs mere om de mange nye tilbud og indsatser på www.sundhed.svendborg.dk    

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev