19.04.2021

Computerskabt hjerne skal gøre flere anfaldsfri ved epilepsioperationer

Europæiske forskere håber, at de med en computersimuleret hjerne i 3D kan lokalisere det epileptiske fokus med endnu større præcision end i dag

 

I 2013 startede EU et stort tværeuropæisk forskningssamarbejde, der skulle løbe i 10 år, hvor forskere skulle sætte fokus på hjernen og alle hjernesygdomme. En af de ting, forskerne i Human Brain Projeckt har lavet, er en computerskabt hjerne i 3D. Og nu har forskere og neurologer udviklet en måde, hvor den virtuelle hjerne med meget stor præcision kan vise kirurger, hvor det epileptiske fokus er placeret.

En tredjedel af alle epilepsipatienter kan ikke gøres anfaldsfri med medicin. Hos en del af dem kan en operation fjerne det epileptiske fokus, hvor anfaldene udspringer fra. Men det kræver bl.a., at kirurgerne kan lokalisere det epileptiske fokus. Og des mere præcist lokaliseringen er, des større er sandsynligheden for at patienten bliver anfaldsfri.

I Danmark har fire ud af fem kirurgipatienter glæde af operationen, og lidt over halvdelen bliver helt fri for anfald. De europæiske hjerneforskere håber, at de kan bidrage til, at det tal kan blive endnu større.

Sådan virker 3D-hjernen

De har udviklet et beregningsværktøj, hvor man fordrer computeren og den virtuelle 3D-hjerne med alt, hvad man kan skaffe af data om patientens epilepsi fra bl.a. forskellige skanninger. Computerhjernen kan så simulere patientens anfald, og lægerne kan derefter få kæmpeforstørrede 3D-billeder af det epileptiske fokus og dets placering.

Artiklen fortsætter under den engelsksprogede video, der viser teknikken

“Kirurgiens succes afhænger af at lokalisere disse områder så præcist som muligt. Men i klinisk praksis viser dette sig ofte meget vanskeligt, og den gennemsnitlige operationssuccesrate forbliver kun omkring 60%”, siger professor Viktor Jirsa, der er en af forskerne i Human Brain Projeckt, og tilføjer:

”Enhver forbedring ville have stor indflydelse for mange patienter.”

Projektet er stadig blot på forsøgsstadiet og foreløbig ikke tilgængeligt ved epilepsioperationer. Men de foreløbige evalueringer af hjernemodellerne ser lovende ud, og forskerne er allerede i gang med at arbejde på den næste generation af virtuelle 3D hjerner.

Kilde

Midical Press

 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev