12.12.2011

Danske Patienter vokser

Danske Patienter nu repræsenterer 854.000 borgere. Antallet er blandt andet steget, da Danmarks Psoriasis Forening netop er blevet en del af paraplyorganisationen, der nu tæller 16 medlemsorganisationer og i alt 78 patientforeninger. En af de 16 organisationer er Dansk Epilepsiforening.
"I Danske Patienter repræsenterer vi alle patienter i Danmark. Med Danmarks Psoriasis Forening som medlem får vi adgang til viden om et nyt sygdomsområde, og det kan gøre vores stemme endnu stærkere i den offentlige debat," siger formand Lars Engberg fra Danske Patienter.
Danmarks Psoriasis Forening glæder sig også til at blive en del af paraplyorganisationens aktive netværk.
Samtidig er medlemstallet i Danske Patienter netop gjort op, og det viser, at patientforeningerne vokser: "Vi repræsenterer nu mere end 850.000 borgere – både patienter og pårørende. Det styrker vores videngrundlag, så vi fremadrettet kan bidrage med endnu flere faglige kompetencer i samarbejdet med myndighederne om udviklingen af sundhedsvæsenet," siger Lars Engberg.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev