01.09.2016

Epilepsi kommer sjældent alene

Fire ud af fem børn med epilepsi kæmper med andre sundhedsproblemer ud over epilepsien. De andre helbredsproblemer er for eksempel fordøjelsesproblemer, hovedpine eller ADHD. Det viser en undersøgelse, der bygger på norske sundhedsdata fra perioden 2008-2013 på mere end en million børn, hvoraf ca. 6.600  havde epilepsi.
Risikoen for andre helbredsproblemer er størst hos børn med en svær epilepsi,  men der er også en overvægt af  helbredsproblemer hos børn med lettere epilepsier.
For børn uden epilepsi havde 30 % andre helbredsproblemer.
Efter fordøjelsesproblemer var de mest udbredte lidelser cerebral parese (spastisk lammelse), hovedpine eller lidelser som eksempelvis rygmarvsbrok,  problemer med bevægeapparatet, astma og lignende. Hele 12 % af børnene med epilepsi havde også ADHD. Det gør ADHD til mere end fem gange så udbredt blandt børn med epilepsi end blandt andre børn.
Undersøgelsens forfatter, dr. Richard Chin, der er seniorforsker på et børnehospital i Skotland, er ikke overrasket over, at børn med epilepsi også har andre helbredsproblemer. Men han er forbavset over, at omfanget er så stort.

Hvorfor er tallet så stort?

Hvorfor har så mange børn med epilepsi yderligere helbredsproblemer?
Chin peger på, at undersøgelsens resultater ligger i tråd med nye måder at opfatte epilepsi på, som man finder hos nogle eksperter, der ikke ser epilepsi som noget der kun handler om anfald, men som en sygdom med en række neurobiologiske, kognitive, psykologiske og sociale aspekter. 
Chins undersøgelse er blandt andet blevet læst af dr. Ian Miller, der er  neuropædiater og direktør for epilepsiprogrammet på Nicklaus Children’s Hospital i Miami. Selv om han synes, 80 % er et højt tal, så mener han, at det er troværdigt.
Ud over Chins iagttagelse af, at epilepsi handler om mere end bare anfald, så peger Ian Miller også på, at nogle af de supplerede helbredsproblemer kan skyldes, at medicin kan have bivirkninger, som igen kan give helbredsproblemer. Han peger også på, at børn med epilepsi – på grund af deres anfald – kommer oftere til skade end andre; det kan også give helbredsproblemer.

Et råd til forældrene

Dr. Chins råd til forældre til børn med epilepsi er at sikre sig, at deres børn bliver undersøgt for alle aspekter af deres helbred. Det vil blandt andet sige deres udvikling, psykiske sundhed, ernæring, vækst og søvnkvalitet.
Dr. Miller tilføjer, at man skal huske, at diskutere eventuelle nye sygdomssymptomer med barnets behandler: ”Det, at du har ét medicinsk problem, beskytter dig ikke mod at få yderligere problemer.”

Pjecer om epilepsi hos børn

I vores webshop kan du finde forskellige pjecer om børn og epilepsi. Blandt andet den her, "Børn med epilepsi", der kan bestilles og/eller downloades gratis. (Kilde: MedlinePlus)  

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev