Epilepsiforeningen har mailproblemer

08.03.2013

Dansk Epilepsiforenings landskontor er havnet i et problem, hvor der er visse mailadresser, vi ikke kan sende til. Vi ved ikke på forhånd hvilke adresser, det drejer sig om. Det er en uholdbar situation, vi arbejder på at få løst så hurtigt som muligt.
Vi beder folk bære over med os i nogle dage ind til problemet er løst. Når vi opdager, at vores mail ikke er nået frem til modtageren, prøver vi at få fat i vedkommende på en anden måde. Men vi kan selvfølgelig ikke love, at vi opdager fejlen hver eneste gang, en mail ikke er nået frem.
(Kilde: Dansk Epilepsiforening)