26.05.2011

Flere har større problemer

Dansk Epilepsiforenings faglige rådgivere har haft travlt i 2010, hvor 923 medlemmer henvendte sig, hvilket er en stigning i antallet af henvendelser på samlet set 20 % i forhold til 2009.

Det stigende antal henvendelser skyldes, at det med mail er blevet nemmere at kontakte dem, mener rådgiverne. Men også flere personer oplever problemer i forhold til sagsbehandlingen hos det offentlige:
”Vi ser et offentligt system under pres, og en hverdag hvor der lovgivningsmæssigt lægges mindre vægt på retssikkerhedsgarantier for den enkelte borger og mere på procesforløb for den enkelte” skriver rådgiverne i opsummeringen.

Næsten hver tredje samtale (29 %) tager over 30 minutter og samme antal sager kræver opfølgende arbejde. Det er tal, der også viser, at det er ofte er tunge problemer medlemmerne ringer om.

Dansk Epilepsiforenings rådgivning består af en sygeplejerske og en socialrådgiver som medlemmer kan henvende sig til via telefon eller mail. I år har over halvdelen af kontakterne været via mail.

For sygeplejerskens vedkommende handler henvendelserne især om medicinsk behandling af epilepsi, anfaldsfænomener, frit sygehusvalg, at leve med epilepsi i dagligdagen (mestring), generel information om epilepsi samt hjælpemidler.

Medlemmerne kontakter socialrådgiveren for at få rådgivning om erhverv, dækning af merudgifter som følge af epilepsien, mulighederne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste når man har et barn med epilepsi, kørekort, rejsesygesikring, medicintilskud samt mulighederne for at få bevilget særlig støtte i folkeskolen/de videregående uddannelser.

I årsrapporten bemærker rådgiverne også, at et stigende antal henvendelser kommer fra patienter der behandles på Epilepsihospitalet, eller fra deres pårørende.

Rådgiverrapporten kan downloades som pdf her

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev