15.11.2011

Forlig begrænser nedskæringer

Det netop indgåede satspuljeforlig hæver loftet over kompensation for arbejdsfortjeneste til forældre, der selv plejer deres syge eller handicappede barn, fra 20.241 kr. til 27.500 kr. om måneden.

Sidste år vedtog VKO at beskære kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste voldsomt; fra en stort set fuldstændig kompensation ned til max 20.241 kr. om måneden. Da VKO stillede forslaget blev det mødt med harme og kritik fra Dansk Epilepsiforening, andre handicaporganisationer og oppositionen.

Dengang udtalte Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, i en pressemeddelelse fra foreningens landsmøde: ”Denne aftale kaster sig over en af de mest belastede grupper i det danske samfund, nemlig de familier, hvor forældre slider og slæber for bare tilnærmelsesvist at holde sammen på et familieliv med et svært handicappet barn.” Se landsmødeudtalelsen om tabt arbejdsfortjeneste.

I dag siger landsformanden: ”Det er selvfølgeligt glædeligt at se, at de hårdt ramte familier får et lidt større økonomisk spillerum. Men det er til gengæld trist at iagttage, hvordan den ene regering laver en massakre på en velfungerende og meget vigtig ordning, og den næste så begrænser nedskæringen ved hjælp af satspuljemidler. Det er en pulje til sociale formål, der ikke burde bruges til at begrænse den tidligere regerings nedskæringer. På den her måde er det reelt ikke regeringen eller forligspartierne, der hjælper handicapfamilierne, men socialt udsatte der hjælper andre socialt udsatte”

Landsformanden lægger heller ikke skjul på, at hun havde håbet på lidt mere end en hævelse af loftet og peger på oppositionspartiernes løfter før valget, hvor fx Anne Baastrup (SF) og René Skau Björnsson (S) i et debatindlæg skrev: ”Forslaget virker derfor ærlig talt tåbeligt og vil blive rullet tilbage af en ny S-SF regering.” Se Baastrup og Björnssons debatindlæg fra januar 2011.

Lone Nørager Kristensen siger: ”Man må ikke glemme, at trods det hævede loft, vil der stadig være familier med børn med svær epilepsi, der må vælge mellem økonomisk stabilitet eller barnets tarv."

Partierne bag satspuljeforliget er Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Formelt er aftalen ikke endelig, inden der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

(Kilde: Fælles pressemeddelelse fra forligspartierne og Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev