10.01.2012

Fortæl om brud på FN-konvention

Dansk Epilepsiforening deltager i Danske Handicaporganisationers (DH) arbejde med at samle eksempler på overtrædelser af FNs Handicapkonvention. Derfor har epilelpsiforeningen kontaktet alle sine kredsformænd og DH-repræsentanter for at høre, om de har mødt eksempler på sager, hvor myndigheder eller andre har brudt handicapkonventionen.

Beskrivelserne af problemstillingerne skal være korte og præcise. Der skal ikke medsendes dokumentation. Beskrivelserne skal sendes til Per Olesen på mail per@epilepsiforeningen.dk. Fristen for at komme med i DHs rapport er 1. februar 2012.

Indrapporteringerne skal DH bruge til at koordinere udarbejdelsen af en supplerende rapport til FN’s Handicapkomite.
Dansk Epilepsiforening overvejer – indtil videre – at fokusere på to ting.

Den første er problematikken omkring den manglende lighed i adgang til særlig tandbehandling. Jeg vedhæfter her det allerseneste høringssvar fra DEF afgav i december måned i forbindelse med at regeringen har fremsat lovforslag om udvidelse af den personkreds som kan få særligt støtte til tandbehandling. Der har vi i december indsendt et høringssvar, som du kan hente her.Det andet er en aktuel sag fra Hedensted. Der ønsker en 35-årig ung mand at bo på et botilbud, der har specialiseret sig i epilepsi. Men det afviser kommunen og har henvist ham til et bosted for voksne udviklingshæmmede. 

Det har fået Ole Lauth, der er forstander på Egmont Højskolen i Odder, til at anklage Hedensted Kommune for at bryde FNs Handicapkonvention, hvor Artikel 19 giver handicappede retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet.

Læs om Hedensted-sagen her

Se DHs skrivejledning om indrapporteringen. Den har bl.a. en kort præsentation af de vigtigste ting i handicapkonventionen

Se hele FNs Handicapkonvention

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev