11.01.2012

Ambulantkontrol via nettet

I de neurologiske ambulatorier i Holstebro, Viborg og Århus vil en del af den ambulante kontrol for uproblematiske epilepsipatienter snart foregå via nettet. Systemet hedder Ambuflex og er allerede i funktion for hjertesvigtpatienter.
Systemet skal anvendes til ambulante epilepsipatienter, som har et stabilt eller ukompliceret sygdomsforløb.
 
Patienten følges i ambulatoriet ved at besvare et spørgeskema enten i papirversion eller via internet. På den måde bliver patientforløbene behovsstyrede, så unødvendige konsultationer i ambulatoriet undgås, og problemer hurtigt opdages. Der er udarbejdet et spørgeskema, som blandt andet omhandler patients epilepsi, generelle helbred og hverdagsliv. Spørgeskemaet er udarbejdet i et tæt samarbejde med de tre Neurologiske Ambulatorier.
 
Spørgeskemaet indeholder flere elementer:
1. Sygdomsspecifikke oplysninger (herunder anfald og symptombelastning)
2. Selvoplyst generelt helbred
3. Psykosociale faktorer
4. Behandlingscompliance
5. Selvmonitorering (fx vægt)
6. Administrative oplysninger (fx telefonnummer, e-mail)
 
Når AmbuFlex-systemet er kørende vil AmbuFlex tilbyde følgende funktioner:

a) Automatisk løbende trykning og afsendelse af spørgeskemaer, følgebreve og rykkerbreve til patienterne på de relevante tidspunkter

b) Registrere web-besvarelser, scanne papirbesvarelser og gøre data parat til den grafiske forløbsoversigt

c) Efter hvert skema træffer AmbuFlex automatisk en afgørelse symboliseret ved en af 3 farver:
Rød alarm: Patienten vurderes at have et klart behov for en konsultation
Gult lys: Patienten kan have behov for en konsultation. En kliniker skal dog ind og se på oversigten i AmbuFlex og afgøre om patienten skal kontaktes/have en konsultation.
Grønt lys: Patienten har ikke behov (eller ønske) om ambulant kontakt.

d) Røde og gule patienter optages på en liste på en særlig web-side, som afdelingen mindst 2 gange ugentligt skal gå ind på og skal reagere på.
Systemet sikrer, at der bliver reageret og kontakter afdelingen, hvis der går for lang tid.

e) Ved konsultationen (både i amb. og ved tlf-kons.) kan den grafiske forløbsoversigt i AmbuFlex anvendes som støtte ved samtalen og hjælpe til at fokusere på det patienten oplever vigtigst.

f) De grønne patienter skal ambulatoriet ikke gøre noget ved. AmbuFlex holder automatisk styr på, hvornår de grønne patienter skal have et nyt spørgeskema.
 
Det er ikke afklaret hvad der skal til for at systemet giver en rød, gul eller grøn markering. Ligesom det ikke er endeligt afklaret, hvem der skal gøre hvad i forbindelse med de forskellige farvemarkeringer.
 
Systemet er klart for hjertesvigtptienter. På denne otte minutters film kan man se, hvordan AmbuFlex/hjertesvigt fungerer. Det hele bliver mere avanceret og anderledes, men samtidig nemmere i AmbuFlex/epilepsi.

(Vestkronik Ambuflex wmv)      (kilde: Vestkronik og ViHS)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev