11.01.2012

Kritik af tandbehandlings-forslag

Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter har afleveret deres høringssvar til lovforslaget om udvidelse af personkredsen, som kan få et særligt tilskud til tandbehandling. I høringssvarene indgår Dansk Epilepsiforenings meget kritiske høringssvar.
 
Dansk Epilepsiforening mener, at forslaget er i strid med Dansk Handicappolitiks grundprincipper samt FN’s konvention om rettigheder for handicappede, da det ikke medtager epilepsipatienter.
 
Epilepsiforeningen peger bl.a. på konventionstekstens artikel 25 om sundhed forpligtiger landene sig til at: ”Give personer med handicap det samme udbud af sundhedsydelser og -ordninger af samme kvalitet og standard gratis eller til en overkommelig pris, som gives til andre.”
 
Dansk Epilepsiforening mener, at en person med epilepsi uanset økonomisk formåen bør have kompensation for de skader, der skyldes epileptiske anfald og/eller den medicinske anti-epileptiske behandling. Kompensationsordningen bør være lettilgængelig og bør tage højde for de særlige forhold, der er for behandling af tænder hos epilepsipatienter. 
Se FNs Handicapkonvention
Se Dansk Epilepsiforenings høringssvar
se Dansk Epilepsiforenings rapport: "Epilepsi og tandsundhed i Danmark"

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev