20.06.2013

God strategi for digitalisering

Regeringen, regionerne og KL er sammen kommer med en ny national strategi for digitalisering i sundhedsvæsenet, der lægger op til, at man udbreder patienternes muligheder for at blive behandlet i hjemmet. Hent regeringen, regionerne og KLs  præsentation af strategien, ”Digitalisering med effekt” her Det er rigtig positivt, at der nu er kommet en strategi for digitalisering på sundhedsområdet, mener paraplyorganisationen Danske Patienter, som bl.a. Dansk Epilepsiforening er medlem af.
Danske Patienter hæfter sig særligt ved ambitionerne om at udbrede af hjemmemonitoreringen – behandling og kontrol i eget hjem – af patienter med kronisk sygdom.
”Det er yderst positivt, at man vil sørge for at udbrede brugen af telemedicin med baggrund i en grundig evaluering af de projekter og tilbud, der allerede eksisterer. Det vil komme patienterne til gode, at nye løsninger hviler på et solidt erfaringsgrundlag,” understreger formand Lars Engberg fra Danske Patienter og tilføjer:
”Det er vigtigt, at man får implementeret faste tilbud om behandling i hjemmet – men man må ikke glemme, at patienter kan have forskellige behov, og det er derfor nødvendigt, at man skaber rum til differentiering.”
Man ved fra forskning, at inddragelse af patienters viden i planlægningen af et behandlingsforløb giver langt bedre behandlingsresultater og endda kan føre til besparelser. Derfor er Danske Patienter glade for, at der i strategien er planlagt en analyse af potentialerne ved brug af patientrapporterede oplysninger – såkaldte PRO-data.
(Kilde: Pressemeddelelse fra Danske Patienter – du kan læse den her)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev