12.11.2014

Gode takter i sundhedsaftale

Regeringen og dens støttepartier har indgået en delaftale på sundhedsområdet, som led i næste års finanslovaftale. Aftalen fordeler 6,5 milliarder kroner over de næste fire år på sundhedsområdet.
Dansk Epilepsiforenings landsformand har nærstuderet indholdet, og glæder sig blandt andet over afsnittet om medicintilskud: "Der har for ganske nyligt været tal fremme om, at op til 40 procent af dem, der var berettiget til kronikker tilskud går glip af tilskuddet; det anføres i aftalen at det drejer sig om ca. 32.000 mennesker. Der er uhyggeligt mange mennesker, som dermed betaler mere for deres dyre medicin end de burde. Og medicintilskudssystemet er altså indviklet for mange at finde hoved og hale i. Så det er meget glædeligt at man fra 1. januar 2016 indfører en automatik i systemet. Det vil komme mange – og også personer med epilepsi – til gavn” Læs de gældende regler for kronikertilskud her. Dansk Epilepsiforening finder det også positivt, at indsatsen over for tidlig opsporing af kroniske sygdomme og ekstra hjælp til – såkaldt – svage patienter skal intensiveres. Det skal ske gennem forskellige tiltag som eksempelvis: klare plan for behandlingsforløb, målrettede sundhedstjek og tilknytning af fast tilknyttet sygeplejerske til de svageste patienter.
Der fokuseres ligeledes i aftalen på at styrke samarbejde på tværs af faggrupper, kvaliteten af den lægebehandling man har i bosteder og plejecentre, samt en sikring af bedre kvalitet ved inddragelse af patienter og pårørende. Endeligt sættes der over en milliard kroner af til at sikre en bedre kvalitet via synlighed og åbenhed om resultater. Dette beløb dækker over et nationalt kvalitetsprogram med vægt på resultater og som motiverer personalet. Delelementer er bl.a. synlighed om resultater, udbredelse af viden om bedste praksis, eksperter skal støtte kvalitetsudviklingen på sygehusafdelinger og en pulje til belønning af kvalitet
Dansk Epilepsiforenings landsformand glæder sig over mange af elementerne: "Alene det at der fokuseres på kroniske sygdomme bredt set er positivt, og noget vi generelt ser alt for sjældent. Jeg er særligt glad for afsnittet om vigtigheden af inddragelse af patienten og de pårørende i behandlingsforløbet. Det er ét af de steder, jeg virkeligt tror, man kunne rykke noget, og som jeg ved betyder meget for den samlede oplevelse af behandlingskvaliteten man står med som både patient og pårørende. Hvis både kommunikationen og inddragelsen halter, vil der sjældent være den nødvendige fælles forståelse af situationen og dermed afsæt til det bedst mulige forløb.” Læs Sundhedsaftalen her: (Kilde: Finansministeriet og Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev