05.03.2015

Gør almen praksis bedre

Hvordan oplever du som patient eller pårørende behandlingen hos den alment praktiserende læge? Har lægen åbent, når du eller din pårørende har brug for det? Giver lægen dig den information, du har brug for? Og får du tilstrækkelig støtte og hjælp i behandlingsforløbet?
Det er nogle af de ting, Dansk Epilepsiforening opfordrer mennesker med epilepsi eller deres pårørende til at svare på i denne undersøgelse.
Du finder undersøgelsen her:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=XGW3J7383135

Undersøgelsen bliver lavet i samarbejde med Danske Patienter og dermed 16 andre patientforeninger.
Svarene vil blive brugt til at finde ud af, hvad patienter og pårørende oplever i almen praksis, og hvilke behov de har i den forbindelse. Ud fra svarerene vil Danske Patienter formulerer vi en række budskaber, som man vil præsentere over for almen praksis og for politikerne i Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.
Svarene er fuldstændigt anonyme.
Fristen for at deltage er søndag den 15. marts.
(Kilde: Danske Patienter)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev