29.04.2016

Inklusion er stadig et smertensbarn

Der er stadig problemer med inklusion. Lærere og pædagoger mangle viden om handicap, elever med handicap får ikke nok ud af undervisningen, og skolebørn med handicap har store problemer med trivsel og inklusion i fællesskabet. Det er nogle af resultaterne af en stor inklusionsundersøgelse blandt en række patientforeningers medlemmer – blandt andet Epilepsiforeningen.
Det er paraplyorganisationen Danske Handicaporganisationer (DH), som Dansk Epilepsiforening er en den del af, der står bag inklusionsundersøgelsen. Undersøgelsen er baseret på besvarelser af spørgeskemaer fra forældre til børn med handicap. I alt deltog 650 forældre i løbet af undersøgelsesperioden i foråret 2016.
Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, siger til undersøgelsen: ”I Dansk Epilepsiforening ved vi godt, at inklusion i folkeskole kan give problemer, når man har et barn med handicap. For vores vedkommende oplever vi børn med epilepsi, der ikke har kræfter til både skoledag og fritid. Og da følgerne af epilepsi kan være svære at forstå for skolelæreren, sidder også rundt omkring i mange skoleklasser mange børn, som ikke får det udbytte af skolen, som de skal. Derfor er vi også glade for, at mange af vores medlemmer har deltaget i denne undersøgelse, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til dem.”

Undersøgelsens fire vigtige pointer

Ud af de 650 besvarelser er de 450 fra forældre til børn, der er inkluderet i den almindelige folkeskole. De følgende konklusioner omhandler besvarelser fra denne gruppe.

  • Undersøgelsen viser med stor tydelighed, at mange forældre til børn med handicap oplever, at inklusionen i folkeskolen ikke fungerer optimalt. Forældrene oplever ofte, at lærerne gør, hvad de kan, men at der mangler viden, ekspertise og ressourcer. 60 % mener, at deres barns lærere og pædagoger ikke har tilstrækkelig viden om handicap.
     
  • Undersøgelsen peger i retning af, at elever med handicap ikke får nok ud af undervisningen. 55 % af forældrene mener ikke, at deres barns faglige udbytte er højt nok. 25 % af eleverne er fritaget for fag i skolen. Det er især i idræt og bevægelse, men også i kreative fag og sprogfag, at der er udfordringer. 35 % af forældrene tilkendegiver, at der er aktiviteter i skoletiden, deres barn ikke kan  deltage i, eksempelvis udflugter, bevægelse og sociale arrangementer. 68 % oplever, at den længere skoledag giver barnet udfordringer.
     
  • Undersøgelsens besvarelser viser, at skolens fysiske rammer er en stor barriere for, at inklusionen kan lykkes. Der bliver især peget på, at klasselokalerne er for store og uden rum, hvor eleven med handicap kan trække sig tilbage og koncentrere sig. Uro, støj, og mange børn i klassen er en udfordring for mange elever med handicap.
     
  • Undersøgelsen sætter fokus på, at der også er et stort behov for at se på den sociale inklusion og trivsel. Her spiller frikvarterer en vigtig rolle. Størstedelen af forældrene mener, at deres barn får for lidt eller ingen støtte i frikvarterer og pauser. En femtedel af forældrene oplever ikke, at deres barn er en del af klassens sociale fællesskab. På spørgsmålet om barnet trives og er glad for at gå i skole, svarer 28 % af forældrene enten ”Uenig” eller ”Meget uenig”.

(Kilde: Danske Handicaporganisationer)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev