19.05.2016

Jakob Christensen får 800.000 kr. til forskning

I forbindelse med Epilepsikonferencen den 27. maj i Odense får Jacob Christensen, Overlæge, Ph. d. ved Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital, overrakt 800.000 forskningskroner af Dansk Epilepsiforenings protektor H.K.H. Prinsesse Marie.
Pengene stammer fra Dansk Epilepsiforenings forskningsfond, Inge Berthelsens legat.
Aarhus-overlægen får pengene til to dele af et forskningsprojekt, hvor han ved hjælp af sundheds- og administrative registre vil se på sammenhængen mellem epilepsi og skizofreni og på ulykker hos patienter med epilepsi.
Mennesker med epilepsi er oftere involveret i uheld end folk i almindelighed – fx trafikuheld. Men hvor hyppigt sker det egentligt? Og er der noget, man kan gøre for at forhindre ulykkerne? De spørgsmål vil Jacob Christensen søge svar på.
Et andet trist faktum, man ved om mennesker med epilepsi, er, at epilepsien ofte bliver ledsaget af en psykisk lidelse.  Aarhus-overlægen vil se på sammenhængen mellem epilepsi og skizofreni og analysere, hvor hyppigt de to tilstande optræder sammen og hvorvidt kombinationen af de to tilstande er forbundet med højere dødelighed.
Jakob Christensen har tidligere modtaget penge fra Dansk Epilepsiforenings forskningsfond. Han har bl.a. fået penge til at undersøge dødelighed ved epilepsi. På Epilepsikonferencen vil han fortælle om sine undersøgelser, der viser en markant øget dødelighed blandt mennesker med epilepsi sammenlignet med personer uden epilepsi. Og han vil komme med forslag til, hvordan antallet af dødsfald kan mindskes.
Aarhus-overlægen bliver ikke den eneste, der får overrakt forskningskroner af Dansk Epilepsiforenings protektor, H.K.H. Prinsesse Marie. I alt bliver der givet 1,7 millioner kr. til epilepsirelateret forskning, men med 800.000 kr. bliver Jakob Christensen den største af legatmodtagerne. Læs mere om Epilepsikonferencen og tilmeld dig eventuelt. Jakob Christensen har også fået 5 millioner af NOVO til forskning i sammenhængen mellem epilepsi og psykiatrisk sygdom (Kilde: Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev