02.04.2013

Kandidater til Handicapråd

I forbindelse med kommunalvalget i november måned i år skal DH’s lokale afdelinger indstille repræsentanter til Handicapråd og Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Samt eventuelle andre kommunale råd og organer.
De nye kommunalbestyrelser begynder deres valgperiode 1. januar 2014. Samtidig skal de kommunale lovpligtige råd konstitueres for en ny fireårig periode.
Det drejer sig om det lokale beskæftigelsesråd (LBR) og handicaprådet, hvor DH udpeger medlemmer. Hertil kan komme andre lokale råd, udvalg og bestyrelser, f.eks. oplysningsudvalg og frivillighedsråd.
DH’s repræsentanter har en vigtig opgave med at varetage de handicappolitiske interesser i kommunerne. DH’s repræsentanter taler på vegne af alle 32 medlemsorganisationer. Det er derfor vigtigt at have kendskab til DH.
I både Handicaprådet og Det Lokale Beskæftigelsesråd er dialogen i fokus. Rådene er rådgivende for kommunalbestyrelsen; dvs. der træffes ikke egentlige beslutninger, men repræsentanterne høres i sager med relevans for handicapområdet. Rådene er således et politisk dialogforum, hvor der ikke behandles enkeltsager, men hvor der er gode muligheder for politisk indflydelse. Her kan man læse mere køreplanen og forslag til, hvordan DH-afdelingen kan gribe processen an med indstillingerne Har afdelingen brug for støtte og rådgivning i forbindelse med indstillinger til de kommunale råd, er I altid velkomne til at kontakte organisationskonsulenterne i DH.
(Kilde: DH)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev