19.06.2014

Lastbilchauffører hårdt ramt

De strammede regler for gruppe 2 kørekort og epilepsi har nu eksisteret i halvandet år, og en ny survey fra Dansk Epilepsiforening viser, at stramningerne har resulteret i omfattende ledighed, store indtægtstab og masser af sociale og psykiske følgevirkninger blandt de chauffører, der har svaret.
Surveyen offentliggøres samtidig med at en retssag den 19. juni skal afgøre om myndighederne har handlet korrekt i forløbet.
Surveyen blev foretaget i december 2013/januar 2014 blandt 49 chauffører med epilepsi og gruppe 2 kørekort, som Dansk Epilepsiforening har haft kontakt med. 39 af dem har svaret fyldestgørende på spørgeskemaundersøgelsen.
Hovedresultaterne er følgende:
• 35 ud af de 39 chauffører har i dag ikke kørselstilladelse.
• 46 % af chaufførerne er i dag ikke i arbejde. 36 % er arbejdsløse, sygemeldte, i jobrotation eller uddannelse.
• 64 % af chaufførerne oplyser at de har haft et indtægtstab. De, der har haft indtægtstab, har i gennemsnit mistet 17.041 kr. brutto og 10.753 kr. netto.
• Mange af chaufførerne oplyser at have psykiske og sociale følger af kørselsforbuddet samt af den måde, deres sag er behandlet på.
• Ingen af chaufførerne giver udtryk for at have oplevet en grundig individuel sagsbehandling. Flere oplever, at der ikke er taget stilling til lovens mulighed for at kørekort ”i helt særlige tilfælde kan udstedes, fornyes eller bevares på et tidligere tidspunkt, såfremt særlige sundhedsfaglige forhold taler herfor”.
• Ingen chauffører der er i anfaldsforebyggende behandling har fået fornyet deres gruppe 2 kørekort uanset hvor mange år, de har været anfaldsfri.
”Tallene i surveyen er et råb om hjælp fra disse mennesker og deres familier. Det er lastbilchauffører, der har været anfaldsfri i 10, 20 år og flere og pludselig er gulvtæppet blevet revet væk under dem, uden de føler at have fået hjælp til at imødegå de problemer, det giver. De sociale konsekvenser af den måde reglerne er blevet håndteret på er så indgribende at politikere og myndigheder ikke kan tillade sig at ignorere chaufførernes problemer,” udtaler Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen.
Reglerne for Gruppe 2 kørekort blev ændret med virkning fra den 1. januar 2012 på baggrund af et EU-direktiv. Indtil den 1. januar 2012 var et krav at førere til gruppe 2 kørekort skulle være anfaldsfri og i medicinsk behandling. Lovændringen har medført at chaufførerne for at erhverve, bibeholde eller få fornyet deres gruppe 2 kørekort skal være både anfalds- og medicinfri i mindst 10 år. Det der tidligere var et krav for at få fornyet kørekortet er nu blevet en stopklods for fornyelse.
”Når vi taler om epilepsi og kørekort, så er det Dansk Epilepsiforenings helt klare holdning, at trafiksikkerheden står over alt andet. Men der må være et fornuftigt regelsæt, der ikke begrænser personer med epilepsi mere end allerhøjest nødvendigt. Her er det helt afgørende for os, at så vidtrækkende beslutninger ikke bør foretages medmindre der er lavet en individuel vurdering af hver enkelt chaufførs sygdomshistorie set gennem epilepsifaglige briller. Og så kan beslutningen træffes på den baggrund. Dét ville være en langt mere fair behandling, end den som de chaufører vi har været i kontakt med har oplevet,” siger Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen.
Hun fortsætter: ”Mange af chaufførerne har mødt alvorlige barrierer i deres arbejdsliv, og det er vores klare opfattelse at de er blevet ladt i stikken af myndighederne. Når en lovændring kan medføre så alvorlige konsekvenser som nogle her oplever, bør det være muligt at lade forbuddet følge af noget reel rådgivning og vejledning.”
Dansk Epilepsiforenings landsformand håber at rapporten vil bidrage til at myndighederne overvejer det rimelige i den måde EU-direktivet er udmøntet på. Derudover er foreningen spændte på udfaldet af den retssag om reglerne der er anlagt af 3F på vegne af et medlem, og som behandles ved Københavns byret torsdag d. 19/6. En retssag som foreningen vil følge tæt. Hent rapporten "Epilepsi og gruppe 2 kørekort – En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort"

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev