23.06.2019

Mange unge med handicap klarer sig dårligere i skolen end andre

40 procent af unge med handicap får dumpekarakter ved skolens afgangsprøve i dansk og matematik. Elever med epilepsi er blandt dem, der har problemer, siger skoleekspert fra Filadelfia

 

Unge med et psykisk eller fysisk handicap klarer sig markant dårligere ved folkeskolens afgangsprøve sammenlignet med jævnaldrende unge. Det viser en analyse Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet for Danske Handicaporganisationer. Analysen viser, at 86 procent af alle afgangselever i 9. klasse opnår mindst dumpekarakteren 02 i dansk og matematik, mens det samme blot gælder ca. 60 procent af elever med handicap.

Tallene er bekymrende, fordi tidligere analyser har vist, at det at klare sig godt til afgangsprøverne er en vigtig faktor for at få en ungdomsuddannelse. Resultaterne af analysen peger derfor på, at unge med handicap kan have sværere ved at få en uddannelse.

Unge med epilepsi er i analysen en del af en gruppe, der både rummer unge med kommunikationshandicap, fysiske handicap, hjerneskader og epilepsi. Hos denne gruppe af unge med fysiske og sensoriske handicap er det kun 56 procent, der får mindst 02 og ikke dumper i dansk og matematik.

”Det her er endnu en undersøgelse, som dokumenterer, at unge med forskellige handicap og sygdomme, herunder epilepsi, har skoleproblemer,” siger Epilepsiforeningens formand, Lone Nørager Kristensen, som kommentar til undersøgelsen.

I valgkampen spurgte Epilepsiforeningen politikerne om, hvordan de vil sikre, at den almindelige folkeskole bedre kan rumme elever med særlige behov. Lone Nørager Kristensen peger på at politikernes svar viste, at de godt ved, at skal ske noget for at rette op. ”Nu er tiden kommet til handling. Og vi synes, at  skoleindsatserne skal målrettes efter de forskellige handicap og sygdomme. Vi vil som det første foreslå, at der indføres en obligatorisk neuropsykologisk test til elever med epilepsi og ved tilhørende mistanke om indlæringsproblemer”, siger Epilepsiforeningens formand.

Elever med epilepsi havner i ond spiral

Jesper Thor Olsen, der er leder af Børneskolen på Filadelfia og ekspert i elever med epilepsis skolevilkår, peger på, at der ligger et stort pres på unge med epilepsi, der kan have problemer med at skabe struktur og overblik og tit kan have svært ved at klare en hel skoledag:

”Disse børn bliver meget lidt deltagende i skolen både fagligt og socialt. For meget pres stresser eleverne og kan i sig selv udløse hyppigere anfald. Det er med andre ord en ”ond spiral” man kommer ind i. Den uoverskuelige situation kan i værste fald resultere i angst og social isolation hos eleven og ende med skolevægring,” siger Jesper Thor Olsen.

Han mener løsningen er viden om og indsigt i elevens sygdom og udfordringer:

”I forhold til eksamen kræver det god forberedelse for eleven og særlige foranstaltninger såsom ekstra tid og måske fritagelse af enkelte eksamener”.

Kilde

Epilepsiforeningen og DR og Danske Handicaporganisationer.

 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev