17.04.2013

Måske farvel til Epistatus

Dansk Epilepsiforening har udsendt en pressemeddelelse under overskriften "Epilepsipatienter tvinges til at prøve anderledes medicin med livet som indsats". Den lyder:
 
Danske regler gør, at et kommende nyt præparat til akut behandling af epileptiske anfald – ”Buccolam” – erstatter det hidtil brugte præparat ”Epistatus”, som der er 11 års gode kliniske erfaringer med. Dansk Epilepsiforening frygter det vil medføre risiko for flere gen-indlæggelser, flere medicinsk uhelbredelige patienter eller – ultimativt – dødsfald.
 
"Når rigide regler tvinger alle, der i årevis har brugt Epistatus med god effekt, over på et andet præparat, så tvinger det dem i yderste tilfælde til at eksperimentere med livet som indsats," udtaler Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen:
 
"Derfor har vi nu sendt en hastehenvendelse til Sundheds- og Forebyggelsesminister Astrid Krag, hvor vi anmoder ministeren om at vurdere muligheden for at dispensere fra de rammer som findes i Danmark, så Danmark gør som i England og Irland, hvor man har fastholdt, at de som allerede har god gavn af Epistatus, skal have mulighed for at fortsætte med at bruge Epistatus. Sundhedsstyrelsen vil nemlig ikke gribe ind – og så må vi jo gå til politikerne”
 
Langt de fleste epilepsianfald er kortvarige og går over af sig selv, men i de situationer, hvor et epilepsianfald ikke stopper af sig selv inden for tre til fem minutter, er der behov for anfaldsbrydende medicin, da anfaldet ellers kan gå over i Status Epilepticus, som er en akut livstruende tilstand. De hyppigst anvendte medicinpræparater til at stoppe anfald er stoffet diazepam, der gives i endetarmen og midazolam, der indgives i mundhulen. Hvis man vil have et alternativ til at få en tube medicin tømt oppe i enden, så har det i de seneste 11 år været midazolam-præparatet Epistatus, der reddede folk, når de var fanget i deres anfald. Men Epistatus er ikke et godkendt præparat; det er et præparat, man skal have særlig tilladelse til at bruge. Nu kommer der et midazolam-præparat ved navn Buccolam, der er godkendt til brug for børn og unge. Og Sundhedsstyrelsen vil nu tvinge alle Epistatus-brugere til at skifte til Buccolam.
 
"Buccolam og Epistatus er ikke to udgaver af det samme præparat. Buccolam har eksempelvis ikke samme pH-værdi som Epistatus, og det er også forskellige mængder, man skal bruge af de to præparater." siger Dansk Epilepsiforenings landsformand: "Ydermere er Buccolam kun godkendt til brug hos børn og unge op til 18 år. Men Sundhedsstyrelsen har klart meddelt os, at det også skal bruges til behandling af voksne. Og det tror vi ikke nogen er forberedt på – overhovedet!"
 
"Vi er ikke de eneste, der er dybt bekymrede. Dansk Epilepsiselskab og Dansk Neuropædiatrisk Selskab har lavet selvstændige henvendelser til Sundhedsstyrelsen, hvor de som os peger på forskellene mellem de to præparater. De peger også på, at der ikke findes nogen danske erfaringer med brugen af Buccolam, og det er ikke umiddelbart lykkes at finde validerede og randomiserede undersøgelser omkring brug og effekt af Buccolam – og slet ikke hvor præparatet er testet over for Epistatus.”
 
"Det er ofte familiemedlemmer, ikke-sundhedsfagligt personale, hjælpere eller måske en skolelærer, der giver personen med epilepsi den anfaldsbrydende medicin. De vil selvsagt ikke være trygge ved pludseligt at skulle håndtere et andet produkt i meget kritiske situationer. Og de vil slet ikke være trygge ved at gå tilbage til diazepam, hvor de skal trække bukserne af personen og tømme en tube medicin i vedkommendes ende. Det kan blive en konsekvens af Sundhedsstyrelsens beslutning. Og det vil give praktiske og etiske problemer, som enhver nok kan forestille sig," siger Lone Nørager Kristensen. Hun kritiserer også Sundhedsstyrelsen for ikke at have været tilstrækkelig pro-aktiv:
 
"Vi har holdt møde med Sundhedsstyrelsen, der gjorde det klart, at de ikke ville gøre noget for sprede kendskabet til det tvungne medicinskift, og hvordan det skulle håndteres. Det mente de var en opgave for os. Dansk Epilepsiforening vil selvfølgelig informere alt det vi kan, men det er chokerende, at Sundhedsstyrelsen ikke vil eller kan påtage sig et ansvar for at sprede livsvigtig medicinsk information. Derfor har vi i henvendelsen til ministeren også skrevet, at vi forventer, at Sundhedsstyrelsen påtager sig et informationsansvar." Læs tema om Epistatus og Buccolam-sagen Fortæl om dine erfaringer med anfaldsbrydende medicin Læs mere om brugen af anfaldsbrydende medicin

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev