10.04.2015

Mindeord om Esther Thomsen

Af Lone Nørager Kristensen, Landsformand
Esther blev født på Fyn i 1936, og uddannet som sygeplejerske i 1960 fra Kolding sygehus. Herefter blev hun ansat som sygeplejerske den 1. maj 1960 på det daværende Kolonien Filadelfia – i dag Epilepsihospitalet Filadelfia – for at supplere uddannelsen med psykiatri.
Efterfølgende blev hun ansat på Børnehospitalet, og det blev starten på et langt arbejdsliv inden for epilepsiområdet.
Da Esther havde arbejdet ti år på Børnehospitalet på Filadelfia, blev hun i 1972 udnævnt til oversygeplejerske – en stilling hun beklædte til hun fratrådte på Kolonien Filadelfia i forbindelse med hendes pensionering d. 31/12 1998.
Privat var Esther dybt engageret i spejderbevægelsen gennem frivilligt arbejde i K.F.U.K.
I Dansk Epilepsiforening blev hun valgt til medlem af hovedbestyrelsen tilbage i 1993, og sad efterfølgende i det daværende oplysnings- og aktivitetsudvalg.
Esther blev valgt som formand for Dansk Epilepsiforening i 1995. Det var en vanskelig tid for Dansk Epilepsiforening, og hun betingede sig på daværende tidspunkt, at posten skulle være 1-årig, med det primære formål at finde den rigtige ledelse af såvel landskontor som forening. Hun var meget optaget af at foreningens formål var at tale patienternes sag, og at dette ikke nødvendigvis harmonerede med hendes arbejde på Filadelfia.
Det blev dog til to år på posten, hvorefter Esther kunne trække sig som formand, da målet var opnået; foreningen havde fået to nye ansigter, som henholdsvis landsformand og direktør.
Dansk Epilepsiforening skylder Esther Thomsen en meget stor tak, for det engagement og arbejde hun lagde i foreningen; i særlig grad i en vanskelig periode i foreningens indre liv. Her hjælp hendes håndelag og kompetencer foreningen godt videre.
Esther blev bisat fra Filadelfias kirke d. 20. marts, og på den måde blev et langt liv i epilepsiens tjeneste rundet flot af.
Æret være Esthers minde.
(Kilde: Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev