09.04.2015

Høringssvar om sygedagpenge

Dansk Epilepsiforening har indgivet høringssvar til forslag til midlertidig ændring af reglerne om sygedagpenge. I høringssvaret skriver Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, om sygedagpenge ved livstruende sygdom:
”Som udgangspunkt vil Dansk Epilepsiforening gerne give udtryk for, at vi finder det positivt, at man kan forlænge udbetalingen af sygedagpenge i forbindelse med livstruende sygdom i forhold til tidligere, hvor personen skulle være i terminalfasen uden udsigt til overlevelse. Det giver sig selv, at en person i forbindelse med livstruende sygdom ikke har overskud til aktivering og lignende aktiviteter, men blot har brug for ro til at få sin hverdag til at hænge sammen. I en sådan situation bør der være mest mulig ro om borgerens forsørgelsessituation, således at han eller hun kan have de bedste forudsætninger for at håndtere sin situation. Netop derfor har vi svært ved at se, hvorfor ordningen er gjort midlertidig fra 1. juli 2015 til 31. december 2016 – specielt set i lyset af, at udgiften til ændringen ifølge høringsmateriale estimeret ligger i lejret netto 4.5 mio. kr. Det er dog en overskuelig udgift ift. at lette hverdag for ca. 400 danskere, som befinder sig i deres livs værste krise.”
Om ressourceforløb, uddannelseshjælp og feriepenge skriver landsformanden:
”Dansk Epilepsiforening mener ikke, at det er rimeligt, at antallet af dage med ressourceforløbsydelse og uddannelseshjælp skal trækkes fra antallet af dage med evt. opsparede feriepenge. Ressourceforløbsydelse er ikke på samme måde som kontanthjælp trangsbestemt, men netop uafhængig af evt. opsparing m.v. Det er kun indtægt fra arbejde, der modregnes efter specielle regler. Derfor bør der heller ikke fradrages for evt. opsparede feriepenge.”
Lone Nørager Kristensen skriver om fastsættelse af ydelsesniveau ved valg af sygedagpenge frem for ressourceforløbsydelse, at:
”Forslaget åbner op for, at personer på ressourceforløbsydelse vil få mulighed for at overgå til sygedagpenge, hvis de får en livstruende sygdom. Det er som udgangspunkt en rigtig god idé. Problemet er imidlertid, at det ikke er muligt at fastslå det tidligere indtægtsniveau for en del af disse mennesker. Her lægges der op til, at beskæftigelsesministeren får hjemmel til at fastsætte regler om beregningen af sygedagpenge.”
”Citat, side 15.: ”Det foreslås derfor, at beskæftigelsesministeren får hjemmel til at fastsætte regler om beregningen af sygedagpenge for personer, der får ret til at komme tilbage til sygedagpenge fra jobafklaringsforløb.”
Hvad, det så præcis betyder, svæver lidt i vinden. De fleste andre ydelsesniveauer på det sociale område er nøje defineret. Derfor kan det være svært at se, hvorfor der skal herske uklarhed om denne specielt set i lyset af, at høringsmaterialet også rummer forslag til konkrete modeller. Det er lidt svært at afgive høringssvar på denne lidt uklare baggrund,” skriver landsformanden.
Om opfølgning, standby-ordning og diagnoseliste hedder det:
”I Dansk Epilepsiforening møder vi medlemmer, som bliver presset og stresset, fordi de i en periode, hvor problemer afledt af deres epilepsi fylder rigtig meget, skal forholde sig til en kommunes opfølgning i en arbejdsmarkedssag. Derfor synes vi, at det er godt, at forslaget indeholder overvejelser omkring en mere lempelig opfølgning i de alvorlige og kritiske sygdomstilfælde – den såkaldte standby-ordning, hvor borgeren selv kan bestemme, om kommunen må kontakte dem under opfølgning. Det hedder om ordningen (s. 12):
Ordningen er beregnet til situationer med alvorlig sygdom, hvor kontakt til den sygemeldte ikke er hensigtsmæssig eller mulig på grund af den sygemeldtes helbredssituation.
Herefter listes en række sygdomstilfælde op, hvor borgeren har ovenstående rettighed. Dansk Epilepsiforening har ambivalent forhold til ordningen og listen. Generelt synes vi, at ordningen er en god idé, og en liste kan være en god idé i forhold til at gøre det overskueligt for sagsbehandleren i sidste ende at vurdere spørgsmålet. Men det virker også lidt tilfældigt, hvem der er med på listen, der f.eks. omfatter personer med aids og personer, der venter på et hjerteindgreb. Mange mennesker med epilepsi gennemgår hjernekirurgi og oplever ventetid i den forbindelse. Er de med på listen? Det er uklart i bedste fald. Skal man operere med en konkret liste, så vil DEF gerne opfordre til, at den gøres så fyldestgørende og udtømmende som muligt. Det er en hjælp til alle parter.”
Landsformanden slutter med at skrive om præcisering af gældende ret ift. fradrag for tidligere indtægter:
”Afslutningsvis finder DEF det positiv, at det slås fast, at der ikke skal foretages fradrag i ressourceforløbsydelse for indtægter, som stammer fra tidligere perioder.”
(Kilde: Dansk Epilepsiforening.Hent høringsvaret. Se lovforslaget på Høringsportalen.dk)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev