24.11.2011

Ministeren lover ro

Sundheds og forebyggelsesminister Astrid Krag var d. 22. november igen kaldt i åbent samråd om Epilepsihospitalets fremtid. På samrådet gjorde hun især rede for, at hun forventer, at der med indgåelse af en aftale på Finansloven, som over to år tilfører hospitalet 40 mio. kr., er skabt ro omkring hospitalets fremtid, og at patienterne dermed kan være trygge.
 
På spørgsmål fra oppositionen fastslog hun igen og igen, at regionerne har en såkaldt ”forsyningspligt”, når det kommer til behandling for bl.a. epilepsi. Kan en region ikke selv levere den rigtige behandling, skal man sende patienten til dem, der kan – f.eks. Epilepsihospitalet.

Et af ministerens svar til udvalget rummede en gengivelse, af de svar hun havde modtaget fra regionerne om deres mulighed for at løse opgaver, der i dag løses af Filadelfia.

Som en kommentar til regionernes meldinger siger Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen: ”4 ud af 5 regioner skriver, at de ikke lige nu har et præcist overblik, men er ”ved at gennemføre”; ”beskrive yderligere”; forventer ”afklaring”; ”afdækker muligheder”… Dette kan kort sammenfattes til, at regionerne har valgt at skære ned på deres anvendelse af Epilepsihospitalet, uden at vide om de derved kan opfylde deres forsyningspligt – for nu at bruge ministerens ord. Kun Region Sjælland vedstår sig ret beset, at man ikke kan klare sig uden en omfattende aftale med Epilepsihospitalet”.

På et spørgsmål fra Sophie Løhde (V), om hvorvidt indholdene af behandlingstilbuddene på de syv sygehuse, der har samme behandlingsfunktioner som Filadelfia, også er de samme som på Filadelfia?

Ministeren svarede, at der generelt ”skal foreligge kliniske retningslinjer for de enkelte specifikke funktioner.”

Ministeren tilføjede. ”Det er et mål på sigt, at der etableres fælles nationale kliniske retningslinjer for de enkelte specialfunktioner.” Det er et ønske, som Dansk Epilepsiforening deler.

De 40 millioner kr. over to år, som forliget mellem regeringen og Enhedslisten giver Filadelfia ekstra, er tilføjet nogle betingelser. Sammen med embedsmænd fra Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, og de lægelige selskaber skal hospitalet gennemgå alt i hospitalet fra beslutningsstruktur til økonomi- og aktivitetsstyring og en arbejdsgruppe skal se på, hvilke opgaver der fremadrettet skal varetages på Epilepsihospitalet.

Dansk Epilepsiforening hilser en sådan arbejdsgruppe velkommen: ”Det er glædeligt, at der nu sker en afklaring af Epilepsihospitalets fremtidige funktioner på baggrund af en faglig drøftelse og ikke bare en økonomisk magtkamp. Epilepsihospitalets funktioner kan ikke fastlægges uden samtidig at se nøje på, hvad det præcist er Regionerne kan på deres neurologiske afdelinger. Derfor bør man efter vores mening gå åbent til opgaven og indhente størst mulig viden fra udlandet om hvordan epilepsibehandling og rehabilitering bedst tilrettelægges. Fra Dansk Epilepsiforenings side har vi ytret ønske om at deltage i arbejdsgruppen, men vi har endnu ikke fået svar på anmodningen fra Astrid Krag”, siger Lone Nørager Kristensen.

(Kilde: Spørgsmål og svar nr. 66-75 til ministeren fra Folketingets Sundheds og Forebyggelsesudvalg )

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev