Nye kørekortregler

08.12.2011

Der er nye kørekortregler på vej til implementering med i krafttræden 1. januar 2012. Vi afventer p.t. blot Sundhedsstyrelsens reviderede vejledning, hvorefter hjemmesidens afsnit tilrettes. Reglerne vil bl.a. betyde markante ændringer for gruppe 2-førere (stort kørekort) som skal have været anfaldsfri i 10 år uden medicin for at bevare kørekortet, og at nydiagnosticerede epilepsipatienter får yderligere 6 måneders karenstid før man kan få lov til igen at føre bil.

Dansk Epilepsiforening har indsendt høringssvar til udkastet til ”Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer”.