09.12.2011

Filadelfias budget er på plads

Bestyrelsen for Filadelfia vedtog i dag den 9. december et budget for 2012. I budgettet videreføres alle Epilepsihospitalets hidtidige udrednings- og behandlingstilbud, men ikke alle i den nuværende form.

Havehusets patienter – de mentalt og fysisk udviklingshæmmede med epilepsi – vil fortsat kunne indlægges på Epilepsihospitalet.   

Det glæder Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen: ”I Dansk Epilepsiforening er vi glade for, at Epilepsihospitalet Filadelfias bestyrelse har fundet en løsning, der også tilgodeser Havehusets patienter. Derfor vil vi også rette en tak til Stine Brix (EL) for at få Filadelfia på finansloven. Endvidere vil vi takke Astrid Krag, der har udmøntet aftalen med en betingelse om, at regionerne og Filadelfia under ledelse af Sundhedsstyrelsen skal se på, hvordan opgavefordelingen mellem regionerne og Filadelfia fremadrettet skal være.”

Selvom budgettet medtager den særlige finanslovsbevilling på 25 mio. kr. i 2012 og Region Sjællands tilsagn om mindst 10 mio. kr. skal der stadig spares et beløb der svarer til 20 %. Det betyder ændringer og besparelser flere steder på hospitalet. Der er bl.a. gennemført besparelser i form af nedlæggelse af 60 stillinger, og Ungdomsafdelingen som selvstændig afdeling er nedlagt. Men behandlingen af de unge patienter vil fremover finde sted på henholdsvis voksenafdelingen og hospitalets afdeling for større børn.

Ud over omstillingerne på hospitalet så forudsætter budgettet også, at den kommende forhandlingsrunde med de 5 regioner fører til supplerende aftaler.

De kommende forhandlinger med regionerne handler både om penge og fordeling af behandlingsopgaverne. I den forbindelse udtaler Dansk Epilepsiforenings landsformand:
”Det er vores forventning, at regionerne i den proces, der forestår, skaber sig det overblik over egne behandlingstilbud, som de mangler i øjeblikket. Kun med et præcist overblik over, hvem der har kompetence og kapacitet til hvilke behandlingstilbud, kan Sundhedsstyrelsen og ministeren sikre sig, at patienterne ikke mister behandlingstilbud. Vi er derfor glade for, at Astrid Krag har garanteret, at der ikke vil ske forringelser for patienterne. I forlængelse af Astrid Krags løfte vil vi derfor holde skarpt øje med, hvilket behandlingstilbud unge med svær epilepsi tilbydes, og vi forventer naturligvis, at regionerne i samarbejde med Epilepsihospitalet opfylder deres forsyningspligt også over for de unge,” udtaler Lone Nørager Kristensen og tilføjer:

”Vi håber stadigvæk på, at Astrid Krag inviterer os til det møde, som vi nu gennem to måneder er blevet stillet i udsigt, så vi kan drøfte vores indtryk af det samlede behandlingstilbud med hende.”
(Kilde: Pressemeddelelse fra Filadelfia og Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev