19.06.2012

Opfordrer til ny uddannelse

"Kære uddannelsesminister Østergaard og socialminister Hækkerup. Vi skriver til jer for at gøre opmærksom på behovet for en målrettet socialpædagogisk uddannelse, der fagligt kan ruste den tredjedel af nyuddannede pædagoger, der efter endt uddannelse ansættes på det specialiserede sociale område." Sådan lyder opfordringen i et indlæg i Politiken den 19/6 fra Socialpædagogernes forbundsformand Benny Andersen har sammen med blandt andet Stig Langvad, formand, DH, Sytter Kristensen, landsformand, LEV og Knud Kristensen, landsforeningens formand, SIND.
"De anbefaler, at ministeren følger følgegruppens anbefalinger følges, og at den nødvendige specialisering styrkes. Ministrene bør derfor oprette en selvstændig socialpædagogisk uddannelse. Der er brug for, at vi styrker fagligheden i indsatsen over for landets udsatte grupper.(…) Der er langt fra de kompetencer, vuggestuepædagogen skal beherske, til de krav der stilles til socialpædagogen på det specialiserede socialområde. Det er de krav, en uddannelse skal ruste den enkelte til, pædagoguddannelsen sikrer det første, en særlig socialpædagogisk uddannelse vil sikre det sidste."
"Vi mener, socialpædagoguddannelsen vil styrke fagligheden blandt de ansatte og øge kvaliteten i den ydelse, socialpædagoger yder og være en nødvendig forudsætning for det kvalitetsløft, alle er enige om skal gennemføres," skriver gruppen af formænd.
(Kilde: Handiklip)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev