03.07.2012

Reform med tidsler

Regeringen har i den netop overståede weekend lavet en reform af førtidspensionen og fleksjobordningen sammen med V, K og L. Reformen sigter mod at ændre de to ordninger, så færre frem over kommer på førtidspension eller fleksjob, samt at ordningerne skal være billigere.
 
Dansk Epilepsiforening vurderer at fleksjobreformen er bedre end det oprindelige udkast, men en ”buket roser” til arbejdsmarkedets svageste kan Dansk Epilepsiforening ikke se reformen som. ”Det er snarere en tidsel, som står med en enkelt blomst: Noget af den er pæn nok, men den gør ondt at plukke,” siger landsformanden for Dansk Epilepsiforening, Lone Nørager Kristensen.
 
Især fleksjob-ordningen står overfor en gennemgribende forandring, idet måden tilskuddet til fleksjob gives på ændres radikalt. Hidtil har arbejdsgiveren modtaget et løntilskud, mod at give den fleksjob-ansatte fuld overenskomstmæssig løn. Dette ændres med reformen, så det nu er den ansatte, som får et tilskud, der supplerer lønnen. Arbejdsgiveren og den fleksjobansatte skal fremover forhandle sig frem til en løn, der modsvarer arbejdstiden og arbejdsevnen hos den fleksjobansatte. På baggrund af lønnen størrelse beregnes så et tilskud til den ansatte. Ved en månedsløn på 36.400 kr. om måneden bortfalder løntilskuddet helt.
 
Dansk Epilepsiforening frygter, at den fleksjobvisiterede kommer til at stå svagt i de forhandlinger, der danner grundlag for tilskuddets størrelse. Og foreningen er overbevist om, at ledigheden blandt fleksjobvisiterede vil stige.
 
”Når man har en så nedsat arbejdsevne, at et fleksjob kommer på tale, så står man næppe stærkt i en lønforhandling. Og udgangspunktet i Regeringens forlig er, at lønnen ligger under overenskomstniveau for ”normal området”. Vi finder det urimeligt at mennesker med nedsat arbejdsevne, som i forvejen har svært ved at finde arbejde, nu stilles endnu dårligere. Vi frygter også, at arbejdsgiverne vil ansætte langt færre på fleksjobordning. For vi tror ikke på, at arbejdsgiverne vil ansætte medarbejdere i fleksjob uden at modtage et løntilskud, sådan som ordningen hidtil har fungeret,” siger Dansk epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen.
 
Som Landsformand for Dansk Epilepsiforening har Lone Nørager Kristensen noget at have sin bekymring i. En rundspørge blandt foreningens medlemmer viste i foråret, at over 50 % af de af foreningens medlemmer, som er visiteret til fleksjob, står uden arbejde.
 
Dansk Epilepsiforening har fra starten været modstandere af reformen, og på et enkelt område er vi blevet hørt: ”Den nuværende reformtekst taler ikke om, at begrænse varigheden af ledighedsydelsen. Det var ellers Regeringens første udspil, at ledighedsydelsen skulle begrænses til to år, men den begrænsning tales der ikke længere om, hvilket er en kærkommen ændring.”
 
(Kilde: Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev