02.07.2012

Nævn søger patientrepræsentant

Med virkning fra den 1. september 2012 udvides Medicintilskudsnævnet med et medlem, der skal repræsentere patient- og forbrugerinteresser. Det sker som en konsekvens af en ændring af sundhedslovens § 155. Det vedtagne lovforslag: Lov om ændring af sundhedsloven (Folketinget)

Vi indkalder derfor forslag til et nyt medlem af Medicintilskudsnævnet for perioden 1. september 2012 til 31. august 2016.

Enhver kan stille forslag om, hvem der skal være nyt medlem, herunder bringe sig selv i forslag.

Ved udpegningen af det nye medlem, der skal repræsentere patient-  og forbrugerinteresser, vil der blive lagt vægt på, at personen har bred viden om og interesse for patienters og forbrugers anvendelse af lægemidler og tilskud hertil.

Personen må ikke have økonomiske eller andre interesser i lægemiddelindustrien, som kan indvirke på personens upartiskhed og skal udfylde en habilitetserklæring, som vil blive offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev