03.11.2011

Region truer med aftalebrud

Formanden for Region Sjælland, Steen Back Nielsen vil ikke høre mere om, at Epilepsihospitalet er lukningstruet, og han truer med at genoverveje driftsoverenskomsten, hvis al snak om en mulig lukning ikke stopper, skriver Frederiksborg Amtsavis på sn.dk.

Dansk Epilepsiforening mener, at regionsformanden skaber fornyet utryghed blandt epilepsipatienterne. Og foreningen er rystet over Steen Bach Nielsens nye trussel, og over hvordan han som repræsentant for regionerne har ageret i sagen, skriver foreningen i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen udtaler Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen: "Steen Bach Nielsen har forhandlet aftalen hjem med Epilepsihospitalet og har i aftalens grundlag skrevet ind, at regionerne kan indgå bilaterale aftaler med hospitalet. Men det er kun ham selv, der har leveret et løfte om en bilateral aftale, og det kun for et enkelt budgetår. Jeg ønsker svar fra Steen Bach Nielsen om, hvor de øvrige 4 regioner bliver af, og om han i virkeligheden har stillet Epilepsihospitalet falske forhåbninger i udsigt?"

Sundheds og forebyggelsesminister Astrid Krag har gentagende gange udtrykt, at det er op til regionerne og hospitalet at sikre patienterne den nødvendige behandling. Og hun har hver gang peget på mulighederne for, at Epilepsihospitalet kunne lave bilaterale aftaler med de enkelte regioner.

Det vil Epilepsihospitalet meget gerne. Samme dag som regionsformanden kommer med sine trusler fortæller bestyrelsesformanden for Filadelfia, Kjeld Møller Pedersen, at de forgæves har forsøgt at komme i kontakt med regionerne:

»Vi har allerede for et stykke tid siden skrevet rundt til regionerne, men vi har ikke fået noget svar, « siger Kjeld Møller Pedersen til Sorø Avis.

»Derfor vil vi nu lægge pres på for at få en reaktion, så vi ved, hvad vi kan regne med. Det er dog forventeligt, at selv om en del aftaler om ekstra ydelser går hjem, må staten også spæde til, hvis vi skal kunne opretholde et højt specialiseret tilbud.,« siger han, men tilføjer: ”Det står fast, at for 85 mio. kr. er vi ikke i stand til at opretholde et højt specialiseret epilepsihospital, og vi skal markant over 100 mio. kr., før det giver mening at forsøge at fortsætte. «

Selvom sundheds og forebyggelsesministeren har overladt epilepsipatienternes skæbne til regionerne og Filadelfia, så er hun og staten dog ikke helt uden handlemuligheder.  På et spørgsmål fra Karen J. Klint (S), der sidder i Sundheds- og forebyggelsesudvalget, svarer ministeren, at staten har mulighed for at hæve fritvalgsrammen og give regionerne kompensation for de øgede udgifter.

Lone Nørager Kristensen glæder sig over, at ministeren ikke er blind for statens handlemuligheder, men understreger, at det ikke handler om at få flere penge til området: "I det her tilfælde handler det ikke om at påføre regionerne ekstraudgifter, men at øremærke de midler regionerne hidtil har brugt, så der ikke skæres ned på epilepsibehandlingen," udtaler landsformanden.

(Kilde: sn.dk, Sorø Avis, Folketingets Nyhedsbrev og Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev