07.11.2011

Krav om advarsel mod knogleskørhed

Danske epilepsipatienter skal advares mod risikoen for at få knogleskørhed, når de tager bestemte former for medicin. Det bliver konsekvensen af en ny anbefaling fra EU’s bivirkningskomité, som har analyseret bivirkningsrisici ved epilepsilægemidlerne, skriver Dagens Pharma.
Bivirkningskomitéen har fundet videnskabeligt belæg for, at typisk de ældre epilepsilægemidler skader knoglerne. Indlægssedlerne og produktresuméerne skal derfor ændres for lægemidler, der indeholder stofferne: carbamazepin, phenobarbital, phenytoin, primidon, oxcarbazepin, lamotrigin og valproinsyre.
De berørte lægemidler er alle godkendt af EU-landenes nationale lægemiddelmyndigheder, og det er derfor op til Lægemiddelstyrelsen i Danmark at få skrevet advarslerne ind i lægemiddelpakningerne herhjemme. På et møde senere på måneden vil styrelsen afgøre, hvor lang frist virksomhederne skal have til at ændre indlægssedlerne.
Patienter med epilepsi har to-seks gange større risiko for at få knoglebrud, hvis man sammenligner med generelle befolkning, viser en norsk undersøgelse fra i år. En dansk undersøgelse viser, at ca. 35 pct. af alle knoglebrud skyldes epileptiske anfald, som i sig selv kan give knoglebrud.
Den øgede risiko for knogleskørhed efter brug af epilepsilægemidler kommer ikke som en overraskelse for lægerne herhjemme. På grund af den øgede risiko for knoglebrud anbefaler overlæge Pia Eiken fra osteoporoseklinikken på Hillerød Hospital landets sygehuse og læger til at henvise patienter, der får epilepsimedicin, til en knogletæthedsmåling – en DXA scanning.
Man ved ikke hvor mange epilepsipatienter, der i dag henvises til DXA scanning, og der er endnu ikke udarbejdet nationale retningslinjer for området fra Dansk Epilepsi Selskab. Det fortæller Helle Hjalgrim, som er forskningsleder og overlæge på Epilepsihospitalet Filadelfia og næstformand i Dansk Epilepsi Selskab.
Helle Hjalgrim fortæller, at det er en kendt bivirkning ved specielt de ældre typer epilepsilægemidler, at det kan ramme knoglerne. På Epilepsihospitalet er man på vej til at indføre en fast procedure, hvor man, alt efter hvilken medicin patienten får, skal kontrollere vedkommendes niveau af D-vitamin.
(Kilde: Dagens Pharma)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev