12.09.2013

Resultat af medlemsundersøgelse

Lige nu bruges der betragtelige kræfter i alle dele af Dansk Epilepsiforening på arbejdet med at følge op på medlemsundersøgelsen.
 
Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde d. 20. april, at der skulle gennemføres en medlemsundersøgelse, for at have et solidt fundament til at arbejde med ifht. det sivende medlemstal som foreningen har oplevet gennem de sidste år.
 Resultatet af medlemsundersøgelsen kan hente som pdf her. De slides som blev brugt til præsentationen kan hentes her. Derudover er hver enkelt kredsbestyrelse blevet tilsendt en rapport som viser de lokale resultater.

Det samlede undersøgelsesresultat blev præsenteret på en arbejdsdag på landskontoret, hvor Jan Merrild Hansen fra analysefirmaet Ennova fremlagde konklusionerne. Der peges især på fem indsatsområder, som Dansk Epilepsiforening bør ofre særlig opmærksomhed:
1. Hjemmesiden/de sociale medier
2. Politisk arbejde
3. Frivilligt arbejde
4. Synlighed
5. Den signifikante forskel i oplevelsen som medlemmerne har af kontakten til kredsene kontra til landskontoret
 
Hovedbestyrelsen skal på det førstkommende møde have en temadiskussion om resultaterne af medlemsundersøgelsen. Og der venter derefter en proces og en prioriteringsdebat, som skal afsluttes i forbindelse med vedtagelsen af næste års budget senere på året.
 
(Kilde: Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev