18.09.2013

Skarp kritik af ny vejledning om kørekort

Så hård lyder kritikken fra Dansk Epilepsi Selskab på dele af Sundhedsstyrelsens seneste revision af ”Vejledning til helbredsmæssige krav til førere af motorkøretøjer”. Og den holdning deler Dansk Epilepsiforening.
Den nye vejledning, som netop har været i høring, er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen på baggrund af EU´s kørekortsdirektiv. Det fremgår – som noget nyt – af vejledningsteksten, at der nu lægges op til at patienter som skal trappes ud af deres medicinske behandling for epilepsi ikke må føre motorkøretøj under nedtrapning, og derefter i mindst 6 måneder efter ophør af antiepileptisk behandling.
Det bekymrer epilepsilægernes faglige sammenslutning, som I deres høringssvar blandt andet skriver følgende: ”Vejledningen foreslår alt for stramme regler, som vil forhindre mange patienter i at blive trappet ud af medicin. Det vil have alvorlige konsekvenser med unødvendig langtidsmedicinering med følgevirkninger (blandt andet kognitive/teratogene) samt evt. hurtig/brat ophør for at afkorte kørselsforbudsperioden. Det er fagligt uacceptabelt ”.
Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, undrer sig ligeledes og støtter DES’ holdning: ”Ud fra et patientsynspunkt er det problematisk, at man laver meget firkantede rammer på et område, hvor der er brug for en individuel vurdering. Vi skal jo også huske på, at direktivet har baggrund i en rapport, som har mange år på bagen. Og vi kan vel med rette spørge om den er fagligt opdateret?”
Hun fortsætter: ”En udtrapning – eller seponering – af medicin er i princippet jo en slags forventet raskmelding for langt de fleste. Ellers ville man jo ikke gøre det. Og Sundhedsstyrelsens nye praksis vil medføre, at mange risikerer et kørselsforbud i op til 12-18 måneder – og i nogle situationer endnu længere. Vi frygter at det vil give betydelige problemer i praksis – eksempelvis i forhold jobsituationen og bevægelsesfrihed – og at det vil give et øget pres fra mange på at fortsætte en behandling, som ikke længere er nødvendig.”
Dansk Epilepsiforening havde også en forhåbning om, at en ny vejledning generelt ville gøre det nemmere at håndtere de begrænsninger, der ligger i den hidtidige vejledning. Dette er imidlertid ikke tilfældet.
Man fastholder den gældende formulering, som har medført betydelige problemer for patienter med gruppe 2 kørekort siden januar 2012. Her er kerneproblemet, at regelsættet fortolkes helt firkantet sådan at denne specifikke gruppe af chauffører skal være såvel anfalds- som medicinfri i minimum 10 år for fortsat at have lov til at køre.
Denne praksis kører der aktuelt et forløb ved domstolene omkring. Dansk Epilepsiforening har derfor i sit høringssvar påpeget, at vi spændt afventer domstolens afgørelse af, om den praksis og lovgivning som Sundhedsstyrelsen og Justitsministeriet står bag er lovlig.
En anden markant pointe som Dansk Epilepsiforening fremfører i foreningens høringssvar er, at vejledningen fuldstændigt mangler fokus på at hjælpe de patienter, som kommer i klemme af et kørselsforbud/karantæne. Der er ingen forpligtelser eller anvisninger i vejledningen på, hvordan myndighederne kan være med til at sikre en sammenhængende tværsektoriel støtte til mennesker, der pludselig står uden kørekort på grund af epilepsi.
Fra foreningens rådgivningstelefon har foreningen en entydig mangeårig erfaring med, at dette ofte giver betragtelige praktiske problemer i dagligdagen. Og det er yderst sjældent, at de som kontakter foreningen, har fået nogen som helst rådgivning om, hvordan de problemer, der følger med en kørselskarantæne kan afhjælpes eksempelvis gennem brug af forskellige handicapkompenserende foranstaltninger.
Derfor efterlyser Dansk Epilepsiforening, at det som et minimum fremgår i vejledningen, at behandlerne bør huske vejledningen omkring handicapkompenserende foranstaltninger, som kan hentes via fx jobcentre, fagforeninger og patientforeninger. Læs høringsudgaven af ”Sundhedsstyrelsens vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af motorkøretøjer” (Afsnittet om epilepsi starter på side 18) Læs Dansk Epilepsiforenings høringssvar Læs Dansk Epilepsi Selskabs høringssvar Læs om de gældende regler for kørekort i forbindelse med epilepsi (Kilde. Sundhedsstyrelsen, Dansk Epilepsiforening og Dansk Epilepsi Selskab)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev