20.01.2015

Sareen trækker forslag

Da Manu Sareen kom med sit forslag til ændringer i  serviceloven for voksne sagde Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, bl.a.: "Det er det værste, jeg længe har set.” Og "Jeg er rystet over perspektivet i det her." Der kom lige så stærk kritik fra andre sider – bl.a. LEV, Dansk Handicap Forbund og Landsforeningen for Socialpædagoger.
Socialminister Manu Sareen har taget kritikken til sig og har trukket forslaget.
"Jeg har valgt at lytte til de høringssvar, der er kommet," siger Manu Sareen til DR Nyheder: "De er ret kritiske og siger, at det ikke er en måde, man ønsker lovforslaget skruet sammen på. Og jeg synes alt andet lige, at når man har en høring – når man hører borgere – så har man selvfølgelig også pligt til at lytte til de høringssvar, der er kommet."
Dansk Epilepsiforening har sendt sit høringssvar til ministeriet og en buket af medlemmer af socialudvalget samt sendt skrivelser til Liselott Blixt og Stine Brix for at tilkendegive vores kritiske holdning til forslaget og gøre opmærksom på hvilke problemer vi kunne se, mennesker med epilepsi kunne blive kastet ud i ved en eventuel vedtagelse af forslaget. Foreningen forudså, at en vedtagelse af forslaget ville forringe muligheden for at borgere med epilepsi ville modtage den nødvendige støtte. Og Epilepsiforeningen tog også afstand fra den forsimplede inddeling af borgere med særlige behov i 3 målgrupper, ligesom foreningen mener, at de foreslåede ændringer var en udpræget forringelse af borgernes retssikkerhed. Læs Dansk Epilepsiforenings høringssvar. Dansk Epilepsiforenings landformand, Lone Nørager Kristensen, glæder sig over Manu Sareens beslutning: "Det glæder mig, at ministeren har lyttet til kritikken. Epilepsiforeningen bliver jævnligt kontaktet af folk, der oplever problemer i deres møde med kommunen og må gennem klageinstanser for at få deres berettigede service og støtte. Kommunerne har strammet grebet omkring de handicappede så hårdt, at man kun kan være bange for, hvad der ville ske, hvis de fik endnu friere hænder til at behandle borgere i nød som det passede dem."
Ifølge Manu Sareen skal ordførerne mødes den 27. januar og se på de forskellige kritikpunkter. Han slår også fast, at et ændret lovforslag ikke vil kunne nå at blive fremsat i denne politiske samling.
"Selvom der går noget tid, før der ligger et nyt forslag, så kommer det på et eller andet tidspunkt," siger Epilepsiforeningens formand: "Vi må hele tiden arbejde på at eventuelle ændringer i serviceloven bliver med tanke på borgenes velfærd og ikke mindst borgerens retssikkerhed."

(Kilde: DR og Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev