06.10.2015

Søger familiementorer

Dansk Epilepsiforening er med i et projekt, der skal forbedre hverdagen for børn og unge med kroniske lidelser som fx epilepsi og deres familier. 
Med projektmidler fra Sundhedsstyrelsen har Svendborg Kommune og en række patientforeninger skabt idéen om et familiementor forløb. Familiementor forløbet er et unikt forløb, hvor personlig erfaring og menneskeligt overskud danner basis for, at en familie i Svendborg Kommune med et barn med kronisk sygdom (fx diabetes, astma/allergi, epilepsi) genvinder eller finder ressourcer til hverdagen, som kan gøre familien mere robust.
Nu søges der 7 – 10 frivillige familiementorer, der vil være mentor for en familie med et barn med en kronisk lidelse i Svendborg
Opslaget ser sådan ud:

Vil du være frivillig familiementor:

Som led i en særlig indsats for familier med et barn eller ung med kronisk sygdom søges 7 – 10 frivillige familiementorer. Hver mentor tilknyttes en familie i Svendborg Kommune med et barn med kronisk sygdom (menteefamilie), som skal løftes til en bedre hverdag. Projektperioden forløbet fra september 2015 til juni 2016.
Din profil:

 • Livserfaren person, gerne med kendskab til en eller flere kroniske sygdomme.
   
 • Bosiddende i Svendborg eller omegn og har et godt netværk i kommunen.
 • Gerne kendskab til det kommunale behandlingsapparat.
 • Menneskelig indsigt, forståelse og accept af andre personer og deres vilkår.
   
 • Har overskud i hverdagen til at engagere sig i en familie med det formål at løfte familien til en bedre hverdag.
   
 • Er trofast og loyal i forhold til et frivilligt engagement.

Opgave beskrivelse:
Du bliver tilknyttet en familie, hvor I primært mødes hjemme hos dem til ca. 7 – 10 møder/sammenkomster i perioden oktober 2015 til maj 2016. Hvert besøg kan vare 3- 4 timer. Opbygning af din relation til familien følger fremgangsmåden samt forløbet, der bliver introduceret på et mentorkursus forude for opstart.
Omfang af engagementet:
Du skal kunne afsætte mindst 3 – 4 timer hver måned – og du forpligter dig til at være familiementor i hele perioden, da familierne har brug for stabilitet og stabile relationer.
Du skal deltage i supervisionsforløb med andre frivillige familiementorer – forløbet gennemføres parrallet med besøg hos familierne.
Du skal deltage et kursusforløb i Svendborg forud for opstart (planlægges til afholdelse start november).
Du er velkommen til at deltage i tre store netværksmøder som hjælp til at inkluderer din menteefamilie.
Familiementorerne skal bære og udføre opgaven igennem følgende værdier:
Troværdighed, Åbenhed, Respekt og Empati.
Typiske opgaver som mentor direkte eller indirekte kan udføre:

 • Rådgivning, vejledning og støtte via samtaler, f.eks. over middagsbordet, via dilemmakort eller lign.
   
 • Samtaler med fokus på overskuelige og enkle mål. 
   
 • Praktisk hjælp i hverdagen samt støtte og vejledning i forbindelse med møder med læge, kommune m.m.

 Udbytte for frivillige familiementorer:

 • Kursusforløb forude for engagementet.
   
 • Berigelse og udbygning af netværk i Svendborg Kommune.
   
 • Indsigt i Svendborg Kommunes behandlingssystem.
   
 • Supervision på mentorrollen og mulighed for personlig udvikling.
   
 • Et frivilligt engagement, som har vedvarende effekt på den familie, du bliver tilknyttet.
   
 • Dokumentation for dit frivillige engagement.

Udbytte for menteefamilien:

 • Familiens egne ressourcer hjælpes frem.
   
 • Familien støttes personligt og menneskeligt gennem hjælp til selvhjælp
   
 • Opbygning og brug af fornuftige ressourcer i familien.
   
 • En sikker hånd at støtte sig til i arbejdet med at skabe en familie, der fungerer.

Bag om tiltaget:
Svendborg Kommune har modtaget projektmidler af Sundhedsstyrelsen for at forbedre hverdagen for børn og unge med kronisk sygdom og deres familier. Svendborg Kommune, Diabetesforeningen, Epilepsiforeningen samt Astma-allergi Danmark har sammen skabt idéen om et familiementor forløb.
Familiementor forløbet vil blive afprøvet i perioden oktober 2015 til juni 2016.
Derefter evalueres projektet. Diabetesforeningen er tovholder for familiementor forløbet.
Er du interesseret i at blive familiementor, eller vil du vide mere, så send en ansøgning til
Miriam Munksgaard; mim@diabetes.dk 
Beskriv din interesse og profil.
Ansøgningsfrist den 20. oktober 2015. 
(Kilde: Svendborg Kommune Sundhedssekretariatet) 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev