01.10.2015

Handicappede og finansloven

Selv om handicap ikke er nævnt i forslaget til finanslov, betyder det ikke, at mennesker med handicap og deres familier går fri. Det peger Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, på i et debatindlæg i avisen.dk under overskriften ”Kernevelfærd i finansloven” . "Den store og ubekendte faktor i regnestykket er det såkaldte omprioriteringsbidrag, hvor kommunerne samlet set skal spare 1 % på budgetterne de næste par år," skriver hun og er sikker på at kommunale besparelser eller omprioriteringer vil være noget handicappede kommer til at mærke.
Landsformanden gør også opmærksom på de ting regeringen har valgt at topprioritere – i stedet for at prioritere svage grupper som fx handicappede. Fx vil Venstre-regeringen bruge 1 mia. kr. på en bolig-jobordning, som alle eksperter har afskrevet som meningsløs:
"Sagt på helt almindeligt dansk, så betyder det, at prisen for, at du kan få malet dit skur med skattefradrag, er, at vi risikerer, at specialskoler bliver lukket, eller at mennesker med svær epilepsi får frataget støtten til at komme uden for hjemmet." skriver Lone Nørager Kristensen og spørger: "Er det sådan, at regeringen forstår kernevelfærd?"
(Kilde: Dansk Epilepsiforening og Avisen.dk)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev