19.11.2013

Spørgsmål til ministeren

I et brev til Sundheds- og Forebyggelsesminister Astrid Krag skriver Dansk Epilepsiforening:
”I Dansk Epilepsiforening er vi dybt forundrede og bekymrede over regionernes manglende overholdelse af udredningsgarantien. På epilepsiområdet viste opgørelsen i Politiken fredag d. 15/12 2013, at der er markant forskel i ventetiden på udredning landet rundt:
Nordjylland: 6-7 måneders ventetid
Midtjylland : 22-52 ugers ventetid
Hovedstaden: 6-20 ugers ventetid
Ventetiden i de tre regioner overholder dermed ikke den gældende patientret. Region Sjælland og Region Syddanmark har – åbenbart – ikke samme problem.
Hvert år får 4.500 danskere konstateret epilepsi. Både epilepsien i sig selv, de evt. tilgrundliggende årsager til epilepsi, samt epilepsiens psykosociale følgevirkninger kan være så alvorlige, at det er meget vigtigt, man hurtigt finder frem til både den rigtige diagnose og den bedst tænkelige behandling.
Der er efter vores opfattelse brug for fokus på hvordan regionerne får hele epilepsi-behandlingsområdet til at spille bedre sammen; herunder også hvordan det sikres at regionerne både inddrager og bruger kapaciteten på Epilepsihospitalet.
Dimensioneringen af behandlingsindsatsen skal passe til de patientrettigheder man har stillet kronisk syge borgere med epilepsi i udsigt. Ellers er der tale om en patientrettighed uden reelt indhold.
Vi vil afslutningsvis spørge Ministeren, om hun via Departementet og Sundhedsstyrelsen har mulighed  for at skaffe et reelt overblik, over den dimensionering regionerne har udmøntet for den behandlingsindsats, som ydes på epilepsiområdet?
Der må – ud fra den voldsomme forskel i ventetider på udredning – være nogle betydelige forskelle landet rundt. Og hvis der findes den form for ulighed i adgangen til sundhedsydelser på epilepsiområdet, bør det frem i lyset, så man kan diskutere mulige løsninger.”
(Kilde: Dansk Epilepsiforening og Politiken)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev