19.11.2013

Aftale skal sikre specialviden

Regeringen er blevet enige med alle Folketingets partier om at oprette en national koordinationsstruktur for at sikre, at der ikke forsvinder vigtig specialiseret viden og kompetencer på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.
Ifølge kommunalreformen skulle kommunerne samarbejde om at levere de mest specialiserede sociale tilbud til borgerne. Det er ikke gået så godt.
Evalueringen af kommunalreformen har vist, at kommunerne i stigende grad prioriterer at yde sociale tilbud til borgerne i eget lokalområde i stedet for at benytte specialiserede tilbud i regioner og andre kommuner. 
Man er bl.a. bekymret for, om specialiserede undervisningstilbud fortsat vil være til rådighed for den lille gruppe af elever med komplicerede og sammensatte vanskeligheder, som har behov for det. Derfor er Regeringen og alle Folketingets partier blevet enige om, at staten skal spille en større rolle i at sikre, at der ikke sker en uhensigtsmæssig afspecialisering på det mest specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet gennem en ny dialogbaseret national koordinationsstruktur.
”Det glæder mig, at Folketinget har erkendt, at der må gøres noget. Det her område betyder meget for os, og jeg håber, at aftalen vil betyde, at de tilbud, der findes på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet for børn med epilepsi vil være sikret og blive styrket med denne aftale,” udtaler Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen.
Hun tilføjer: ”På epilepsiområdet har vi fx Specialrådgivning om Epilepsi og Børneskolen, der begge ligger i tilknytning til Filadelfia. Begge steder er unikke tilbud, der rummer højt specialiseret viden, kompetencer og erfaringer, der ikke må gå tabt og som ikke kan erstattes af lokale tilbud.”
Der er ikke nogen fast definition på, hvilke målgrupper der omfattes af den nationale koordinationsstruktur.
Aftalen medfører både lovændringer og en række andre initiativer. Bl.a.:
• Styrket opbygning af viden og bedre samarbejde på tværs af regioner og kommuner: Etablering af en ny national koordinationsstruktur og opbygning af viden, som forankres i Socialstyrelsen.
• Øget synergi på specialundervisningsområdet: VISO/Socialstyrelsen overtager ansvaret for at tilvejebringe den specialrådgivning, som i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud.
• Bedre grundlag for planlægning og investering for de regionale tilbud: Beliggenhedskommunernes mulighed for at overtage regionernes sociale tilbud og mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende specialundervisningstilbud begrænses til kun at kunne ske én gang i hver valgperiode.
• Incitament til effektiv drift: Revision af takstreglerne skal sikre gennemsigtighed og sammenlignelighed på tværs af private og regionale tilbud og understøtte udbuddet af særligt specialiserede tilbud.  
Der afsættes 10 mio. kr. årligt fra satspuljen til den nationale koordinationsstruktur og opgaven med vidensopbygning i Socialstyrelsen vedrørende de specialiserede social- og undervisningsindsatser. Den øvrige del af aftalen holdes inden for de eksisterende økonomiske rammer.
(Kilde: Social-, Børne- og Integrationsministeriet og Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev