18.11.2013

Vælg selv behandlingssted

Hvis du har epilepsi eller skal undersøges for det, har du selv stor indflydelse på, hvor behandlingen eller undersøgelsen skal foregå. Det kan man læse mere om i den nye pjece med de regler for frit sygehusvalg, der trådte i kraft 1. september. 

  • Du har ret til at blive udredt inden for 1 måned, hvis det er fagligt muligt.
  • Du har frit sygehusvalg til alle offentlige sygehuse.
  • Skal du vente mere end 2 måneder på en sygehusbehandling, når du er udredt, udvides dit frie sygehusvalg til også at omfatte relevante private og udenlandske sygehuse, der har en aftale herom med regionerne.

Hvis din læge mener, at du har behov for en diagnostisk undersøgelse eller behandling, herunder forundersøgelse på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte dit frie sygehusvalg. Det kræver, at lægen sender en lægehenvisning til det sygehus, du vælger. Du kan rådføre dig med din læge, men det er dig, der bestemmer. Du kan frit vælge mellem alle offentlige sygehuse samt en række private sygehuse – fx Epilepsihospitalet Filadelfia.
I ministeriets pjece "Når du er henvist til sygehus" [link] kan du læse om dine rettigheder og valgmuligheder. Fx. hvad indebærer retten til hurtig udredning? Udvidet frit sygehusvalg. Uklar diagnose. Sygehusbehandling i udlandet samt transportudgifter i forbindelse med brugen af frit sygehusvalg.
(Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev