STPS-diskuterer inddragelse af patientforeninger

Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) har diskuteret med patientforeninger, hvordan foreningernes viden kan inddrages i styrelsens arbejde for at skabe et trygt sundhedsvæsen

 

Patienterne skal vide mere om mulighederne for at klage, og patientforeningernes viden kan inddrages i styrelsens arbejde for at skabe et trygt sundhedsvæsen. Sådan lød budskaberne fra de patientforeninger, der deltog ved Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) første interessentmøde for patientforeninger.

På mødet deltog repræsentanter fra ni patientforeninger – bl.a. sygeplejerske og faglig konsulent Lotte Hillebrandt fra Epilepsiforeningen. Fokus for mødet var at lægge grunden til et samarbejde, hvor styrelsen kan inddrage patientforeningernes viden i arbejdet for patientsikkerhed.

Blandt aftenens forslag til konkret fremadrettet samarbejde var:

  • Mere offensiv kommunikation fra styrelsen f.eks. oplysningskampagner og materialer til patienter om, hvad man kan indberette til styrelsen, og hvordan man gør det
  • Patientforeninger kan være formidlere af viden om indgangene til styrelsen og rådgive medlemmerne om brugen af dem
  • Inddragelse af patientforeningernes systematiserede indsamling af patientoplevelser kan danne baggrund for prioritering og give et nyt perspektiv på vurdering af risici
  • Patientforeninger kan indgå i arbejdsgrupper og lokale repræsentanter kan deltage i tilsyn
  • Styrelsen kan komme på besøg hos patientforeninger for at få indblik i deres viden

Styrelsen for Patientsikkerheds direktør, Anne-Marie Vangsted, takkede for de gode input og sagde til afsked: “Rom blev ikke bygget på en dag, men jeg ser denne dag som en start på et rigtig godt samarbejde”.

Kilde

Styrelsen for Patientsikkerhed

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev