Deltag i interview og workshop om at blive inddraget i sit sygdomsforløb

ViBIS inviterer dig som patient eller pårørende til at deltage i interview og workshop, hvor du skal fortælle om dine oplevelser i sundhedsvæsenet, og hvad det betyder at blive inddraget i sit eget forløb

ViBIS søger 30-40 deltagere til to aktiviteter, der foregår i december, januar eller februar. Du vil enten deltage i en workshop (i København eller Århus) sammen med andre patienter eller i et enkeltinterview, som kan være fysisk eller online. Arkivfoto: Stockfoto

På tværs af sundhedsområdet er der en stigende interesse for at inddrage patienter og borgere i behandling, udredning, pleje og tilbud, når de får en eller flere sygdomme. Men hvordan, hvor meget og hvorfor ønsker patienter og borgere at blive inddraget i deres egne forløb? Og er det overhovedet noget, de ønsker?

Det vil ViBIS (Videns- og Kompetencecenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet) gerne vide meget mere om. Derfor sætter ViBIS nu gang i en større undersøgelse om brugerinddragelse, som pågår frem til foråret 2024.

Som deltager i undersøgelsen er du med til at skabe værdifuld og nødvendig viden om inddragelse, som kan styrke grundlaget for, at sundhedsvæsenet indrettes med udgangspunkt i patienter og borgeres ønsker og behov.

Vær med

ViBIS søger 30-40 deltagere til to aktiviteter, der foregår i december, januar eller februar. Du vil enten deltage i en workshop (i København eller Århus) sammen med andre patienter eller i et enkeltinterview, som kan være fysisk eller online.

De søger personer, som:

  1. Er i et eller flere forløb i sundhedsvæsenet grundet sygdomme, senfølger efter sygdom, eller varige mén efter en skade.

Og som kan svare ja til enten punkt 2 eller 3:

  1. Har kontakt til flere dele af sundhedsvæsenet (fx egen læge, hospital eller i kommunen) og har haft deres seneste kontakt inden for det sidste år.
  2. Træffer beslutninger om et behandlingsforløb på vegne af en patient eller borger som nærmeste pårørende.

Hvis du vil deltage, så klik på dette link og udfyld formularen senest den 22. januar 2024 – og meget gerne før. Vi beder om dine kontaktoplysninger, oplysninger om dit/dine forløb og om du kan deltage i workshop eller interview. Det tager ca. 5-10 minutter at udfylde.

Udfyld formular

ViBIS udvælger deltagere, der er bredt repræsenteret på baggrund af de informationer, du udfylder. Hvis du udvælges, hører du fra os løbende i november, december eller januar med besked om, hvorvidt du inviteres til workshop eller interview samt praktiske detaljer om tid og sted.

Dato for workshop

  • 12. december 2023 i København kl. 13:00-16:30.
  • 14. december 2023 i Århus kl. 13:00-16:30.

ViBIS faciliterer en samtale mellem dig og cirka fem andre patienter om jeres perspektiver på at blive inddraget i jeres egne forløb, og vi drøfter forskelle og ligheder imellem perspektiverne. Der vil være pauser og forplejning undervejs.

Dato for enkeltinterview

  • Afholdes en dag i uge 4, 5 eller 6 i 2024. Interviewet varer cirka en time og foregår fysisk ved et besøg hjemme hos dig eller over et videoopkald. Lokation og tidspunkt aftales mellem dig og intervieweren.

Interviewet vil omhandle dine erfaringer som patient eller borger i sundhedsvæsenet, og hvad du ønsker i forhold til at blive inddraget i dit forløb.

Anonymitet og fortrolighed

Din deltagelse vil være anonym og alle personfølsomme oplysninger vil blive opbevaret fortroligt i data-behandlingsperioden.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, kan du kontakte projekt– og analysekonsulent Johanna Skovsende på mail js@danskepatienter.dk og telefon 92 15 31 46.

 Kilde

ViBIS – Videns- og Kompetencecenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev