12.06.2014

Sygedagpengereform vedtaget

December 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om ny sygedagpengemodel. Onsdag den 11. juni 2014 vedtog et flertal i Folketinget reformen af sygedagpengesystemet. Dele af reformen træder i kraft den 1. juli 2014, mens resten får virkning fra den 1. januar 2015.  
Reformen betyder, at ingen fra den 1. juli i år fuldstændig mister forsørgelse under sygdom. Indtil den 1. juli 2014 er man berettiget til sygedagpenge i 52 uger med mulighed for forlængelse, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Er betingelserne for forlængelse ikke tilstede, mister man retten til sygedagpenge. Efter den 1. juli 2014 vurderes der allerede efter 22 uger, om betingelserne for forlængelse af sygedagpenge er opfyldt. Er betingelserne ikke opfyldt, skal man i jobafklaringsforløb på en ydelse svarende til kontanthjælp.
Ydelsen gives uafhængigt af eventuel ægtefælles indkomst samt formueforhold.  
Samtidigt indføres en ny regel, som sikrer at mennesker med alvorlige, livstruende sygdomme ikke mister retten til sygedagpenge.  
Landsformand Lone Nørager Kristensen udtaler: ”Det er positivt at syge mennesker ikke længere risikerer helt at miste deres forsørgelse oven i et sygdomsforløb.  Men når det er sagt, så vil reformen også få store konsekvenser for mennesker med epilepsi. Vi ved, at en del af vores medlemmer har mistet retten til sygedagpenge efter 12 måneder, nu kan de miste sygedagpengene allerede efter 5 måneder, hvis ikke de opfylder betingelserne for forlængelse. De kan så overgå til en ydelse på kontanthjælpsniveau. Der er tale om en markant lavere ydelse på ubestemt tid, og det synes jeg er meget problematisk."

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev