06.06.2014

Stigende behov for rådgivning

Rådgiverne har afsluttet den 13. årsrapport. Der har været mere end 12000 henvendelser i rådgivningen, siden vi begyndte at registrere henvendelserne.
I 2013 har der været mere end 1000 henvendelser. Antallet er ret ligeligt fordelt mellem rådgiverne. Antallet af henvendelser til sygeplejersken er steget med 54% og for socialrådgiverens vedkommende 19%. Vi kan også se, at der kommer flere henvendelser fra fagpersoner. Spørgsmålene til rådgiverne spænder meget vidt.
Henvendelserne til socialrådgiver er ofte begrundet i:
• Medlemmet mangler viden om relevant lovgivning
• Medlemmet mangler oplysninger fra offentlig myndighed om muligheder i lovgivningen
• Medlemmet har svært ved at overskue egen situation, det kan være praktisk eller økonomisk
• Medlemmet har svært ved at navigere i det offentlige system
• Medlemmet føler sig magtesløs overfor ”systemet”
Henvendelserne til sygeplejersken bærer ofte præg af:
• Manglende viden om epilepsiens individuelle forhold.
• Manglende viden hos behandlere om, hvad der kan gøres i forhold til epilepsipatientens behov.
• Manglende tid/rum/ressourcer.
• Der er en betydelig variation i det, medlemmerne tilbydes af information og vejledning omkring sygdommen; noget som for de fleste er forudsætningen for at kunne mestre epilepsien.
• Der kan være mangel på sammenhæng mellem specialafdelingerne på sygehusene for de, der fejler andet end ”bare” epilepsi.
• Mange kender ikke reglerne om frit sygehusvalg. Det er et problem, hvis man som patient ikke automatisk henvises videre til en mere specialiseret behandling, når behovet er der.
Den viden, vi via rådgivningen får om medlemmernes problematikker omsættes til eksempelvis artikler i medlemsbladet, nyheder på hjemmesiden samt øvrig medlems- og patientstøtte i al almindelighed.
Landsformand Lone Nørager Kristensen siger: ” At der er markant en stigning i henvendelser til vores rådgivere tyder på, at mange af vores medlemmer oplever at det er blevet langt sværere at få tilstrækkeligt med information og rådgivning i den offentlige sektor og her mener jeg faktisk at der sker et svigt. Men det viser jo kun at vores tilbud til vores medlemmer er en vigtigt ting og et vigtigt supplement til de offentlige tilbud.” Download "Årsrapport fra Dansk Epilepsiforenings rådgivning 1/1-2013 – 31/12-2013" Rådgivningen er et tilbud til epilepsiforeningens medlemmer. Rådgivningen er anonym, men for at dokumentere medlemmernes behov og styrke rådgivningen, registrerer foreningens rådgivere, hvad henvendelsen drejer sig om samt andre udvalgte, faktiske oplysninger.
Dansk Epilepsiforenings rådgivning består af socialrådgiver Helle Obel og faglig konsulent og sygeplejerske Lotte Hillebrandt. Læs om Dansk Epilepsiforenings medlemsrådgivning.
(Kilde: Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev