22.06.2016

Tilbud til pressede familier

FamilieFOKUS er tre tilbud til familier fra hele landet, hvor barnets sygdom eller handicap belaster familielivet og begrænser familiens livsudfoldelse i en sådan grad, at familien har behov for støtte, rådgivning og konkrete redskaber til at få en ny og bedre hverdag. Det kan fx være familier med børn med organsygdomme, erhvervet hjerneskade, neurologiske lidelser, epilepsi, kræft eller sjældne sygdomme og handicap.
Projektet løber frem til udgangen af 2018 og er finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsen. I alt 176 familier vil kunne tilbydes et forløb i projektperioden.
Deltagelse i FamilieFOKUS er gratis og sammen med personalet vurderer I, om I som familie kan have glæde af at deltage og hvem, fra familien, der skal deltage.

De tre forløb

FamilieFOKUS består af følgende tre forløb:

  • Familiekursus er velegnet til de familier, som har lyst og overskud til at være sammen med andre familier i samme situation og udveksle erfaringer. Kurset er et fire dages ophold, hvor familierne bliver inspireret og får viden og redskaber til at møde hverdagens udfordringer.
     
  • Familieophold er et tilbud om et fire dages aflastende og lindrende ophold væk fra hjemmet – et pusterum for familierne, hvor de kan få ladet batterierne op. Opholdet foregår i trygge rammer med døgnbemanding af sundhedsfagligt personale.
     
  • Familieforløb i hjemmet er et tilbud om et forløb i hjemmet, hvor familierne får besøg af specialister, som kan tilbyde vejledning og støtte hjemme hos familien selv i vante omgivelser.

Målet med de tre forløb er det samme – at familierne får redskaber til en bedre hverdag, som passer til deres situation.

Familie med epilepsi har glæde af tilbuddet

Selvom projektet er i et samarbejde mellem to af Region Midtjyllands tilbud på det Specialiserede Socialområde, så kan familier fra hele landet deltage i flere af forløbene.
Familiekursus og Familieophold afholdes flere gange om året i Jylland og på Fyn, og familier fra hele landet kan deltage. Familieforløb i hjemmet afholdes løbende – i 2016 kan familier i Region Midtjylland deltage, og fra 2017 kan familier fra hele landet deltage.
I materialet om FamilieFOKUS præsenterer Region Midtjylland en familie med et barn med svær epilepsi som eksempel på nogen, der vil kunne få glæde af tilbuddene:
Henriette Rasmussen og Michael Roligheds søn Simon lider af en sjælden form for epilepsi.
Michael fortæller om en hverdag med et alvorligt sygt barn: ”Vi er konstant i alarmberedskab, og der skal være øjne på Simon døgnet rundt. Rent praktisk har Henriette opgivet hele sin karriere og sit arbejdsliv for Simon. Hun er altid kontaktbar og klar til at træde til, når Simon er i andres varetægt. Alt tilrettelægges efter Simon, hans svingende dagsform, medicintider, træningstider og så videre. Hele vores liv og hverdag er vendt på hovedet, både fysisk og psykisk.”
Henriette og Michael er glade for deres aflastningsweekender på Fenrishus, men savner hjælp, både i forhold til Simon og hans specielle behov og i forhold til familiens behov. ”Vores aflastningsweekender på Fenrishus giver os mulighed for at lade batterierne op – men vi kæmper mange kampe og må sluge mange kameler for at få hverdagen koordineret og få det hele til at fungere. Vi ville ønske, at man så på Simon som den person han er, og ikke bare en diagnose, der puttes i en kasse, ” siger Henriette i Regien Midtjyllands pressemateriale.

Tilmelding

Tilmelding til Familiekursus, Familieophold eller Familieforløb i hjemmet kan ske på telefon 4040 9373, via mail til familie-fokus@rm.dk eller via projektets hjemmeside www.familie-fokus.dk (Kilde: Pressemateriale fra FamilieFOKUS)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev