16.05.2012

Unges største problemer

Det er velkendt, at en del mennesker med epilepsi også oplever at have kognitive vanskeligheder i form af hukommelsesproblemer, problemer med koncentration og opmærksomhed mv. Et svensk studie publiceret i Epilepsy and Behavior har sat fokus på, hvordan det opleves for unge (18-35 år) at leve et liv med epilepsi og kognitive vanskeligheder.

14 unge med epilepsi og selvoplevede hukommelsesproblemer deltog i et fokusgruppeinterview. Ud fra interviewene fandt forskerne frem til 4 hovedtemaer, som var kendetegnende for, hvordan de oplevede kognitive vanskeligheder påvirkede de unges liv:

  • Påvirkning af personen som helhed (personlig udvikling, håb for fremtiden, identitet mv)
  • Påvirkning af dagligdagen (daglige gøremål, mulighed for uddannelse og erhverv)
  • Påvirkning af relationer (familie, venner, øget afhængighed)
  • Møde med uvidenhed i omgivelser og samfund.

Forskerne konkluderer, at kognitive vanskeligheder har alvorlig betydning for de unges liv. I modsætning til selve epilepsien er de kognitive vanskeligheder konstante og kan endda forværres over tid. Konsekvenserne af at leve med epilepsi og kognitive vanskeligheder vedrører især uddannelse, beskæftigelse, socialt liv, selvtillid og håb for fremtiden.

Forskerne anbefaler, at der tilbydes undervisningsprogrammer til både mennesker med epilepsi og deres pårørende, med henblik på at give redskaber til håndtering af de kognitive vanskeligheder og mulighed for at møde andre i samme situation

(Kilde: ViHS)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev