04.07.2016

Vil du være Frontløber?

Er du ung med et handicap eller en diagnose, og vil du være med til at skabe op-mærksomhed om forskellighed og inklusion i skolen? Så er der brug for dig i projektet "Alle med".
"Alle med" sætter fokus på fællesskaber mellem børn med og uden handicap og diagnoser i folkeskolen. Vi holder workshops i skoleklasser over hele landet om at gå i skole og inkludere hinanden i fællesskabet – og vi sætter spot på at give børn i skolen en bedre forståelse for handicap og forskellighed.

Hvad laver en Frontløber?

Som Frontløber bliver du tilknyttet Sammenslutningen af Unge med Handicap (SUMH). Her får du både supervision og oplæring – og et solidt netværk med an-dre frivillige unge med handicap og diagnoser. 
Når du skal afsted på skolebesøg kommer du til at samarbejde med en Frontlø-ber-kollega fra organisationen Danske Skoleelever. Sammen forbereder og af-holder I jeres workshop. Danske Skoleelevers Frontløbere er unge og kender sko-lelivet rigtig godt. Og lige som dig er de optaget af at gøre en forskel og sætte fo-kus på, hvordan skoletiden bliver en god oplevelse for alle børn!
Som Frontløber gør du en forskel ved at dele dine erfaringer med at føle sig ac-cepteret og være del af et fællesskab, hvor alle får plads til at være den de er. Du fortæller om din skoletid og hvad det vil sige at have netop dit handicap eller din diagnose – og du deler dine erfaringer med, hvordan man bedst kan skabe gode fællesskaber, når man har forskellige behov i en klasse. Du kommer både til at holde oplæg og lave workshopøvelser med eleverne, hvor de selv får lov at være aktive, stille spørgsmål og undersøge deres egne holdninger og tanker sammen med klassekammeraterne. 

Hvad kræver det af dig?

  • Du er ung med et handicap eller en diagnose. Du har både lyst og tid til at besøge skoler i dagtimerne 3-5 gange i løbet af skoleåret – gerne mere! Du be-høver ikke have erfaring med at holde oplæg og workshops, men du er motiveret for at lære det. Det vigtigste er at du kan møde eleverne med åbent sind og har energi og gåpåmod til at give dem en lærerig oplevelse! 
     
  • Du skal kunne deltage på en uddannelsesweekend, hvor du møder dine Frontlø-ber-kollegaer og bliver klædt på til opgaven. Den afholdes den 20.-21. august 2016 på Musholm – Ferie, Sport og Konferencecenter. 

Sådan bliver du Frontløber

Skriv en mail eller ring til SUMHs frivil-ligkoordinator på karen@sumh.dk eller tlf. 61677689 og fortæl, hvorfor du vil være Frontløber.
(Kilde: SUMH og allemed.dk)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev