10.12.2015

Vindmøller og epilepsi

Dansk Epilepsiforenings rådgivning er blevet kontaktet af en familie, der i forbindelse med opførelse af vindmøller i nærheden af deres bopæl  spørger til en evt. risiko ved den lavfrekvente støj når man har epilepsi?
Vi har givet spørgsmålet videre til Vindmøllerejseholdet under Erhvervsstyrelsen, som har givet dette svar:
"Sundhedsstyrelsen oplyser, at der ikke foreligger nogen undersøgelser, der viser, at lavfrekvent støj fra vindmøller skulle kunne udløse epileptiske anfald.  Det, der tænkes på, er snarere reflekteret sollys fra vindmøllevingerne samt skyggekast. Skyggekast skyldes, at de roterende vindmøllevinger passerer mellem solen og den, der ser på møllen.
Ca. 1 % af befolkningen har epilepsi og ca. 3 % af alle, der har epilepsi, har fotosensitiv epilepsi, hvor anfald kan udløses af flimrende eller blinkende lys, f.eks. solens spejling i vand eller is, computerspil, defekte lysstofrør. Anfald kan også udløses af mønstre som pepitatern og sorte og hvide striber. Personer med fotosensitiv epilepsi er som regel selv klar over det.
De fleste med fotosensitiv epilepsi er følsomme over for blink med en frekvens på 16-25 Hz, men enkelte kan være følsomme ved en frekvens ned til 3 Hz og op til 70 Hz.
Frekvensen af skyggekast fra moderne vindmøller ligger sædvanligvis mellem 0,3 og 1,0 Hz og for store vindmøller typisk mellem 0,5 og 1,1 Hz. Det vurderes derfor, at skyggekast fra de planlagte vindmøller ikke udgør en risiko for fotosensitive anfald, selv ikke hos de få, der er følsomme for skyggekast ved frekvenser ned til 3 Hz. Hertil kommer, at antirefleks coating af vindmøllevingerne gør, at risikoen for lysglimt må anses for at være meget lav. De henviser i øvrigt  til et videns blad Miljøstyrelsen har udgivet om støj fra Vindmøller I 2008 skrev vi også om bl.a. vindmøller og epilepsi (Kilde: Vindmøllerejseholdet under Erhvervsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev