24.06.2013

Vision for brugerinddragelse

Danske Patienter har sammen med Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og KL udarbejdet en fælles vision for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet.
 
"Med regeringens sundhedspolitiske udspil fra maj 2013 lægges der op til at udvikle en national strategi for styrket inddragelse af patienter og pårørende. Vores fælles vision kan dermed ses som et indspil til den proces, som skal lede frem til en ambitiøs strategi og konkrete tiltag," skriver de fire parter i fælles følgebrev til visionspapiret.

I visionen hedder det:
 
"Borgernes viden og behov, evne til egenomsorg samt aktive deltagelse skal have en langt mere fremtrædende rolle i sundhedsvæsenet. Det vil Sundhedsstyrelsen, Danske Patienter, Danske Regioner og KL sammen arbejde for. Det vil vi for at styrke kvaliteten i sundhedsvæsenet og for at ruste sundhedsvæsenet til de markante udfordringer, vi har på sundhedsområdet."

Den fælles vision er et sundhedsvæsen, som:
 
• Anerkender borgernes viden som nødvendig og ligeværdig
 
• Reelt inddrager borgeren i beslutninger om egen sundhed og behandling, så indsatsen så vidt muligt tilrettelægges i overensstemmelse med borgerens livssituation, behov og ressourcer
 
• Inddrager borgeres, patienters og pårørendes perspektiver i udvikling af sundhedsvæsenet
 
• Er tilgængeligt og fleksibelt i forhold til den hverdag og det liv, borgeren lever

I et følgebrevet kan man læse: "Vi ønsker, at borgernes viden og behov, evne til egenomsorg samt aktive deltagelse får en langt mere fremtrædende rolle i sundhedsvæsenet. Vi repræsenterer en bred platform af viden og handlekraft – med et stærkt potentiale til at styrke samarbejdet med borgerne, herunder patienterne og deres pårørende. Det potentiale sætter vi både vilje og lederskab ind for at realisere."
 
Og følgebrevet slutter: "Vi har en fælles ambition om, at vi med formulering af denne vision tager et vigtigt skridt mod udvikling af et sundhedsvæsen, hvor borgernes viden anerkendes som ligeværdig og bruges systematisk til at udvikle kvaliteten i det samlede sundhedsvæsen." Læs visionspapir og følgebrev på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (Kilde: Danske Patienter)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev