07.06.2023

Voksne med Dravet har ulige adgang til vigtig medicin

Medicinrådet har kun godkendt præparatet fenfluramin til behandling af Dravet hos børn og unge – ikke til voksne. Så familier til voksne skal søge deres regionale lægemiddelskomite om godkendelse. Nogle får lov, andre får det ikke. Det skaber ulighed i sundhed, påpeger Epilepsiforeningen

Patientens behandlingssted skal søge de regionale lægemiddelskomiteer om godkendelse af behandlingen. Nogle får ja, andre får nej. Grafik: Freepik og Per Vad

Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk

Fenfluramin, der sælges under navnet Fintepla, har været kendt i en del år som et præparat, der havde vist meget lovende resultater til behandling af anfald ved Dravet og Lennox-Gastaut. I 2020 godkendte Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, og Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA fenfluramin til behandling af Dravet. Begge godkendelser gjaldt til behandling af personer fra to år og op. Og i lande som for eksempel Tyskland og Storbritannien bruger man fenfluramin til både børn og voksne.

I Danmark kom godkendelsen først i foråret 2022, og selvom fagudvalget anbefalede, at godkende det til både børn og voksne, så valgte Medicinrådet at kun godkende brugen af fenfluramin til børn og unge mellem 2 og 18 år.

Det bør ikke være sådan, at det, der afgør, om du som voksen med Dravet får den optimale behandling, er din adresse.
Camilla Skødt Jørgensen

Konsekvensen, af at medicinrådet begrænsede godkendelse, er, at behandlingsstedet skal søge de regionale lægemiddelskomiteer om godkendelse af behandlingen. Epilepsiforeningens sygeplejerske, Camilla Skødt Jørgensen, kender fra foreningens rådgivning både til forældre, der har fået godkendelse og til andre, der ikke har:

”Jeg har talt med flere forældre som har fået afslag på de ansøgninger deres kontaktlæge på Filadelfia har lavet. Det har været meget frustrerede forældre som ønsker deres voksne børn, får muligheden for at afprøve fenfluramin. Det er alle personer som er meget hårdt ramt af anfald og hvor håbet om færre anfald vil kunne medføre øget livskvalitet. Jeg har også hørt om få steder, hvor de godkendte det,” siger Camilla Skødt Jørgensen og peger på, at de regionale forskelle giver en ulighed i sundheden:

”Det bør ikke være sådan, at det, der afgør, om du som voksen med Dravet får den optimale behandling, er din adresse.”

Epilepsiforeningen kontaktede Medicinrådet

Da Medicinrådet tilbage i 2022 kom med der afgørelse om kun at godkende fenfluramnin til børn og unge op til 18 år, kontaktede Epilepsiforeningen Medicinrådet. Her undrede foreningen sig over, at den danske beslutning var i modstrid med både godkendelserne i USA, EU og Medicinrådets fagudvalg.

Epilepsiforeningen pegede også på, at ILAE (International League Against Epilepsy – den internationale sammenslutning af epilepsibehandlere i verden) havde udgivet resultater, som viste, at en voksengruppe af patienter med Dravet syndrom oplevede 75% reduktion eller mere i frekvensen af månedlige krampetilfælde.

I sit svar gentog Medicinrådet, at der kun var randomiserede studier af behandling med fenfluramin hos børn. Og rådet afsluttede svaret med at skrive:

”Hvis virksomheden, som markedsfører fenfluramin, kan dokumentere en effekt på voksne patienter med Dravet syndrom på baggrund nye randomiserede studier eller anden ny evidens, er det altid muligt at anmode om, at Medicinrådets revurderer sin beslutning. Indtil da foretager Medicinrådet ikke yderligere i forhold til en udvidelse af anbefalingen af fenfluramin.”

Kilde

Epilepsiforeningens henvendelse til Medicinrådet og Medicinrådets svar.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev