01.07.2013

10 største studie-udfordringer

Sammenslutningen af Unge med Handicap, SUMH, har udarbejdet en grundig rapport om de udfordringer, studerende med handicap støder ind i på videregående uddannelser. Det handler nemlig ikke kun om trapper og elevatorer, der ikke virker. Også faglige og sociale udfordringer fylder meget, ligesom der er væsentlige udfordringer i forbindelse med at få kompenserende støtte.

Rapporten er et resultat af SUMHs fireårige projekt Handicappolitikker på Uddannelsesinstitutionerne, hvor i alt 23 studerende (bl.a. en med epilepsi) er blevet interviewet om, hvilke forhindringer de møder på studiet.

Rapporten peger på de ti udfordringer, som fylder mest for studerende med funktionsnedsættelser på landets videregående uddannelser og deler dem op i fire grupper.

  • Fysiske udfordringer: Uhensigtsmæssig lokale og Uhensigtsmæssig undervisningsplanlægning.
  • Faglige udfordringer: Manglende studiegruppe. Manglende hensyn fra undervisere. Ufleksible undervisnings- og eksamensformer. Ufleksible studierammer.
  • Sociale udfordringer: Begrænset deltagelse i sociale arrangementer. Dilemmafyldt selvforståelse og forhold til medstuderende.
  • Udfordringer vedr. kompenserende støtte: Begrænset viden om støttemuligheder og mangelfuld vejledning. Omstændige ansøgningsprocedurer. Lange sagsbehandlingstider.

Du kan hente rapporten, "Centrale udfordringer for studerende med funktionsnedsættelser på videregående uddannelser", som pdf her

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev